ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019

Αθήνα, 03/4/2019

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019»

Σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ αποφάσισε τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος  για την καλοκαιρινή περίοδο 2019. Το επίδομα θα καταβληθεί, υπό προϋποθέσεις, σε όσους ασφαλισμένους του Οργανισμού δε δικαιωθούν του σχετικού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχετικής αίτησης στον ΟΑΕΔ, είναι η 8/4/2019.

Ειδικότερα, η υποβολή των αιτήσεων στον ΟΑΕΔ γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:113577722550618).  Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Παρόλα αυτά, αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους, μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 9/4/2019 και ώρα 14:00.

Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017 μέχρι 28.000 €.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος του ΟΑΕΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο http://www.oaed.gr/-/kataskenotiko-programma-20-3

Για τις περιπτώσεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού, με παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004-31/5/2013, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2017, υπερβαίνει τις 28.000€, καθώς και για άλλες ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων, που δε θα δικαιωθούν το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση του Οργανισμού, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης από τον ΕΔΟΕΑΠ. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ