ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ανακοίνωση για το κατασκηνωτικό επίδομα 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : «ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019»

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ με αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης αποφάσισε τη χορήγηση  κατασκηνωτικού επιδόματος για την καλοκαιρινή περίοδο 2019, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά των ασφαλισμένων μας, να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σε συνέχεια της από 3/4/2019 ανακοίνωσης της Διοίκησης του Οργανισμού, σχετικά με τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος σας γνωστοποιούμε, ακολούθως, τις προϋποθέσεις χορήγησής  του,  στους έχοντες εισόδημα πάνω από 28.000,00 ευρώ:

  • Το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται σε όσους εργαζόμενους ασφαλισμένους έχουν παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1/1/2004-31/5/2013 και εφόσον το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2018 υπερβαίνει τις 28.000 €. Tο όριο στο ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θα προσαυξάνεται κατά 5.000 € για κάθε παιδί, ήτοι για ένα παιδί μέχρι 33.000 €, για δύο παιδιά μέχρι 38.000 € κ.ο.κ..
  • Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 500 € για πρόγραμμα 3 εβδομάδων (με διανυκτέρευση 21 ημερολογιακές ημέρες) και σε 250 € για ημερήσιο πρόγραμμα ( για 15 εργάσιμες μέρες) ανά παιδί.

Επισημαίνεται ότι το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται σε ανέργους ασφαλισμένους του Οργανισμού, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος από τον ΟΑΕΔ.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η προσκόμιση της εξοφλητικής απόδειξης της κατασκήνωσης ή της σχετικής επιχείρησης και το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2018, στον Τομέα Υγείας & Περίθαλψης, ώρες 08.00-16.00.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στον Τομέα Υγείας και Περίθαλψης  .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ