ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 2  Μαϊου   2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ΕΔΟΕΑΠ προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την προμήθεια Χαρτικών και ειδών Καθαριότητας για τις ανάγκες του Οργανισμού.

 1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί με τον ανάδοχο, θα είναι ενός  (1) έτους,  με δυνατότητα μονομερούς, εκ μέρους του ΕΔΟΕΑΠ, παράτασης ενός (1) επί πλέον έτους με τους ίδιους όρους.
 2. Τόπος  παράδοσης:  Η παράδοση θα γίνεται στα ακόλουθα κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ:
 • Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα
 • Ορμηνίου 38 – Ιλίσια – Αθήνα
 1. Η ετήσια πιθανή δαπάνη της προς ανάθεση σύμβασης, εκτιμάται προσεγγιστικώς από τις υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 9.500,00, χωρίς το ποσό αυτό να είναι δεσμευτικό για κανένα εκ των δύο συμβαλλομένων μερών.
 2. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

 

Β. ΕΙΔΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
1 ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
2 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY
3 ΓΚΑΖΑΚΙ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ 470gr
4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ WC ΠΑΠΙ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 750ml.
5 ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΑΓΓ/ΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ
6 ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΡΩΜΙΟΥ 130cm ΜΕ ΛΕΠΤO ΣΤΩΜΙΟ
7 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4lt
8 ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ
9 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΙΣΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙ  500gr
10 ΠΟΤΗΡΙ ΑΝΑΨΥΚΤIKO ΔΙΑΦΑΝΟ 225cc
11 ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΦΕ 130cc 50τμχ.
12 ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 80Χ110cm
14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΛΑ ΛΕΥΚΕΣ 48X55cm
15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΡΟΛΛΟ ΚΟΡΔΟΝΙ  ΠΡΑΣΙΝΟ 52Χ75cm
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ Νο 72
17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΚΙΤΡΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VILEDA
18 ΥΓΡΟ ΓΕΝIKOY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  4lt
19 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙ  ΠΡΑΣΙΝO
20 ΥΓΡΟ ΣΚΕΥΩΝ 4lt
21 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ 4lt
22 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖINΑΣ 500gr. ΛΕΥΚΟ
23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr. ΛΕΥΚΟ
24 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ZIK-ZAK 200 ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΕΣ
25 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΧ 2lt ΑΠΛΗ
26 ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΛΙΝΕΧ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750ml

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 1. Το σφουγγάρι κουζίνας µε σύρµα για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του.
 2. Οι χειροπετσέτες να είναι σε πακέτα. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται µε ευκολία. Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώµατος και δεν θα περιέχουν ουσίες που µπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιµοποιούν. Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους είτε µε διάτρηση είτε µε πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος διαχωρισµός φύλλου από φύλλο.
 3. Το χαρτί υγείας να είναι χρώµατος λευκού, λεπτό, αντοχής στην χρήση και να αποσυντίθενται εύκολα στο νερό. Το χαρτί υγείας πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώµατος και να µην περιέχει ουσίες που µπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιµοποιούν Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους είτε µε διάτρηση είτε µε πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος διαχωρισµός φύλλου από φύλλο. Να είναι περιτυλιγµένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης.
 4. Η χλωρίνη να είναι KLINEX απλή και με άρωμα λεμόνι.
 5. Το καθοριστικό για τα τζάµια θα πρέπει: Να είναι σε υγρή µορφή, να µην περιέχει αµµωνία, να διατίθεται ψεκαστήρας, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και οργανικό διαλύτη εκ του οποίου 3% τουλάχιστον αλκοόλη. Να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα.
 6. Το κρεμοσάπουνο να έχει ουδέτερο ρΗ και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση αποµάκρυνσης οργανικών ρύπων. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρµατος. Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελµατίες υγείας (διατήρηση φυσιολογικής χλωρίδας του δέρµατος -µη πρόκληση ερεθισµών) και να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. Να είναι άοσµο ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωµα. Να είναι καταχωρηµένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεµοσάπουνο. Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα. Να διατίθεται δοσοµετρική αντλία. Να φέρει σήµανση CE.
 7. Το υγρό γενικού καθαρισµού σφουγγαρίσµατος , µε διακριτικό άρωµα για όλες τις πλενόµενες επιφάνειες (ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορµάικες, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα, τοίχους , δάπεδο µε λινελαιο κλπ.), χαµηλού αφρισµού , συµπυκνωµένης σύνθεσης, χωρίς ξέβγαλµα. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
 8. Το υγρό απορρυπαντικό σκευών να είναι ρευστό καθαριστικό για σκεύη κουζίνας , µικροβιοκτόνο, για την καταπολέµηση των µικροβίων και 30 δυσάρεστων οσµών. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας, να φέρει σήµανση CE.
 9. Το χαρτί κουζίνα 500 γρ. να είναι από λευκασμένο χημικό και μηχανικό πολτό και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. Να είναι απορροφητικό , μαλακό και να φέρει σήµανση CE.

 

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα προϊόντα καθαρισμού (απορρυπαντικά) και απολύμανσης (απολυμαντικά), θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής:

 • Καταχώρηση από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 • Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
 • Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Γ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή)

* Σημείωση: Να γίνεται αναφορά του ποσοστού ΦΠΑ.

Δ. OIKONOMIKEΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι  Τιμές προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον  (1) έτος από την κατακύρωση.

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Ανάδοχος ανακηρύσσεται η εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με τη χαμηλότερη συνολική τιμή προσφοράς.

Στ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης των προϊόντων.

Β. Σύντομο profile  της  εταιρείας  σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος  σκόπιμο, μπορεί να  αποσταλεί  με  την προσφορά.

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο  έως την   Παρασκευή 17  Μαϊου   2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).