Δελτία Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προκήρυξη θέσης γενικού διευθυντή για τον ΕΔΟΕΑΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προκήρυξη θέσης γενικού διευθυντή

για τον ΕΔΟΕΑΠ

Τη θέση γενικού διευθυντή, σύμφωνα με το νέο του Καταστατικό  (Ν. 4498/2017, υπουργική απόφαση Φ20155/26984/Δ16.673 – ΦΕΚ 1689/15.5.2018), προκήρυξε ο ΕΔΟΕΑΠ.

Η προκήρυξη ανετέθη σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, ώστε να συλλέξει και να προεπιλέξει τους επικρατέστερους υποψηφίους και να υποβάλει τα στοιχεία τους στον Οργανισμό. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά σημειώματά τους έως και την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019.

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82/0F9756F1-1D88-B383-F7A0-D31B43698861