ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019»

Σχετικά με τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος έτους 2019 σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Οργανισμού, αποφάσισε κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2019, να χορηγηθεί το επίδομα κατασκήνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ που δεν δικαιώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο της αντίστοιχης παροχής του ΟΑΕΔ, ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ασφαλισμένων όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των εκκαθαριστικών και των δυο γονέων, το επίδομα θα χορηγείται με την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα που ασφαλίζει τα παιδιά στον ΕΔΟΕΑΠ και διαζευκτηρίου.

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο Οργανισμός. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ