Νέα και ανακοινώσεις

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2019»

Σχετικά με τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος έτους 2019 σας ενημερώνουμε ότι η Διοίκηση του Οργανισμού, αποφάσισε κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2019, να χορηγηθεί το επίδομα κατασκήνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΔΟΕΑΠ που δεν δικαιώθηκαν για οποιοδήποτε λόγο της αντίστοιχης παροχής του ΟΑΕΔ, ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στους ασφαλισμένους.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ασφαλισμένων όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των εκκαθαριστικών και των δυο γονέων, το επίδομα θα χορηγείται με την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα που ασφαλίζει τα παιδιά στον ΕΔΟΕΑΠ και διαζευκτηρίου.

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις, το κατασκηνωτικό επίδομα χορηγείται εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που έχει ορίσει ο Οργανισμός. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ