Νέα και ανακοινώσεις

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ O.C.T. ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ O.C.T. ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

Η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ στην προσπάθειά της να βελτιώσει τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του, με πρόσφατη απόφασή της, διόρθωσε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε όσους χρειάζεται να υποβληθούν στην εξέταση O.C.T. (Οπτική Τομογραφία Συνοχής), για την οποία όρισε ως τιμή αποζημίωσης το ποσό των 60,00 €.

Κατά συνέπεια, οι ασφαλισμένοι που πρέπει να υποβληθούν στη συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση θα πρέπει αφού εφοδιαστούν με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, να καταβάλλουν στο διαγνωστικό κέντρο το ποσό που θα τους ζητηθεί και εν συνεχεία να προσκομίσουν την απόδειξη και το πρωτότυπο παραπεμπτικό στον ΕΔΟΕΑΠ, για να αποζημιωθούν έως του ποσού των 60,00 €.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ