ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 54/05-12-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο καταχωρήσεων, ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.1182/4-12-2018)

3.2 Έγκριση ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.4 αριθ. πρωτ.1183/4-12-2018)

3.3 Ετεροχρονισμένη έγκριση νοσηλείας στο Νοσοκομείο “Γεννηματάς” (συν.5 αριθ. πρωτ.1184/4-12-2018)

3.4 Ειδικά Θέματα Θεσσαλονίκης(συν.6 αριθ. πρωτ.1185/4-12-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ.1193/4-12-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1194/4-12-2018)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.1195/4-12-2018)

4.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν.10 αριθ. πρωτ.1196/4-12-2018)

4.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.11 αριθ. πρωτ.1197/4-12-2018)

4.6  Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικ. ενίσχυσης(συν.12 αριθ. πρωτ.1199/4-12-2018)

4.7 Απονομή μειωμένης επικουρικής  σύνταξης (συν.13 αριθ. πρωτ.1201/4-12-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Διαδικασία πρόσληψης Γενικού Διευθυντή (Δ/Υ)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 26-11-2018 έως και 2-12-2018 (συν.14 αρ. πρωτ 1187/4-12-2018)

5.3 Συμπλήρωση απόφασης ΣΔΣ 46/10-10-2018 σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου Η/Ζ(συν.15 αρ. πρωτ1211/4-12-2018)

5.4 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων (συν.16 αρ. πρωτ1205/4-12-2018)

5.5 Καταβολή Δώρου Χριστουγέννων 2018 (συν.17 αρ. πρωτ1204/4-12-2018)

5.6 Έγκριση κειμένου συμβάσεως με ιατρικό όμιλο (συν.18 αρ. πρωτ1219/4-12-2018)

5.7 Ενημερωτικό σημείωμα με θέμα «Παρατηρήσεις επί των τιμών οδοντιατρικών πράξεων και ακοστολόγητων εξετάσεων σύμβασης με ιατρικό όμιλο (συν.6 αριθ. πρωτ./4-12-2018) (συν.19 αρ. πρωτ1218/4-12-2018)

5.8 Επιστολές κας Σταθάτου (συν.20 αριθ. πρωτ.1134/30-11-2018) & (συν.21  αριθ. πρωτ.1135/30-11-2018)

5.9 Ορισμός Προϊσταμένου Οδοντιατρικού Τμήματος, (εισήγηση πρόεδρος ΤΥΠ) (συν.22 αρ. πρωτ 1186/4-12-2018)

5.10 Σύμβαση με νοσηλευτικό ίδρυμα  (εισήγηση πρόεδρος ΤΥΠ) (συν.23  αρ. πρωτ 1192/4-12-2018)

5.11 Σύμβαση με νοσηλευτικό ίδρυμα (εισήγηση πρόεδρος ΤΥΠ.) (συν.24  αρ. πρωτ1207/4-12-2018)

5.12 Σύμβαση με νοσηλευτικό ίδρυμα (εισήγηση πρόεδρος ΤΥΠ) (συν.25  αρ. πρωτ 1206/4-12-2018)

5.13 Σχετικά με καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019 (συν.26 αρ. πρωτ 1210/4-12-2018)

5.14 Σχετικά με χορήγηση δόσης από τα εγκεκριμένα εφάπαξ(συν.27 αρ. πρωτ 1208/4-12-2018)

5.15 Διαγωνισμός για οδοντοτεχνικές ορθοδοντικές εργασίες (συν.28  αρ. πρωτ1188/4-12-2018)

5.16 Έγκριση δαπάνης για ετήσια συντήρηση λογισμικού της εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών ασφαλισμένων (συν.29 αρ. πρωτ 1203/4-12-2018)

5.17 Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης Βιογραφικών Ιατρών και λοιπών παραϊατρικών ειδικοτήτων και Γυμναστή (συν.30 αρ. πρωτ 1217/4-12-2018)

5.18 Ενημέρωση για πραγματοποιηθείσα συνάντηση με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Υποβολή μήνυσης για διαρροή ηλεκτρονικού μηνύματος

6.2 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Δεκεμβρίου 2018 (συν.31 αριθ. πρωτ. 1189/4-12-2018)

6.3 Απολογισμός Δικασίμων Νοεμβρίου 2018 (συν.32 αριθ. πρωτ. 1190/4-12-2018)

6.4 Ενημέρωση σε σχέση με το δάνειο από τον ΕΦΚΑ (συν.33 αριθ. πρωτ. 16398/15-11-2018)

6.5 Σχετικά με έκθεση απόψεων επι της Υπ’ Αριθμ. 2128/2018 αίτησης ακυρώσεως από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (συν.34 αριθ. πρωτ. 17.315/3-12-2018)

6.6 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.35 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.36 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.37 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.7 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύναψη σύμβασης με νοσηλευτικά ιδρύματα (συν.38 αριθ. πρωτ.1057/14-11-2018)

6.8 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.39 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.9 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.40 αριθ. πρωτ.1032/9-11-2018)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση προκαταβολής δικαστικού ενσήμου (συν.41 αριθ. πρωτ.1191/4-12-2018)