ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/11-6-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1  ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.1 αριθ. πρωτ.1118/10-6-2019)

2.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1119/10-6-2019)

2.3 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (συν.3 αριθ. πρωτ. 1120/10-6-2019)

2.4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΕΑΟ (συν.4 αριθ. πρωτ. 1121/10-6-2019)

2.5 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εργατικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1122/10-6-2019)

2.6 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.6 αριθ. πρωτ. 1123/10-6-2019)

2.7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.7 αριθ. πρωτ.1124/10-6-2019)

2.8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.8 αριθ. πρωτ.1125/10-6-2019)

2.9 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.9 αριθ. πρωτ.1126/10-6-2019)

2.10 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συν.10 αριθ. πρωτ.1127/10-6-2019)

2.11 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συν.11 αριθ. πρωτ.1128/10-6-2019)

2.12 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.12 αριθ. πρωτ.1129/10-6-2019)

2.13 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.13 αριθ. πρωτ.1130/10-6-2019)

2.14 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συν.14 αριθ. πρωτ.1131/10-6-2019)

2.15 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»(συν.15 αριθ. πρωτ.1132/10-6-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ. 1133/10-6-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.17 αριθ. πρωτ. 1134/10-6-2019)

3.3 Παράταση νοσηλείας ασφαλισμένου του Οργανισμού μας (συν.18 αριθ. πρωτ. 1135/10-6-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.19 αριθ. πρωτ. 1136/10-6-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.20 αριθ. πρωτ. 1137/10-6-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.21 αριθ. πρωτ. 1138/10-6-2019)

4.4 Αίτηση συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.22 αριθ. πρωτ. 1139/10-6-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Ολοκλήρωση έγκρισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2018 (συν.23 αριθ. πρωτ. 1150/10-6-2019)

5.2 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 3-6-2019 έως και 9-6-2019 (συν.24 αριθ. πρωτ.1140/10-6-2019)

5.3 Έλεγχοι-προϋποθέσεις εγκρίσεων εξωσωματικής γονιμοποίησης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.25 αριθ. πρωτ. 1030/28-5-2019)

5.4 Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων (συν.26 αριθ. πρωτ. 1092/4-6-2019)

5.5 Ενημερωτικό Σημείωμα με θέμα «επίδομα σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία – αναπροσαρμογή ποσού ασφαλισμένων Θεσσαλονίκης» (συν.27 αριθ. πρωτ. 1141/10-6-2019)

5.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την καταστροφή αρχείου στη Θεσσαλονίκη (συν.28 αριθ. πρωτ. 1142/10-6-2019)

5.7 Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με εταιρεία (συν.29 αριθ. πρωτ. 1143/10-6-2019)

5.8 Εισήγηση για προμήθεια φαρμάκου ENBREL (συν.30 αριθ. πρωτ. 1144/10-6-2019)

5.9 Έγκριση προκαταβολής ποσού για την συζήτηση αιτήσεων ακυρώσεως στο ΣτΕ με απόδοση λογαριασμού (συν.31 αριθ. πρωτ. 1145/10-6-2019)

5.10 Έγκριση υπερωριών (συν.32 αριθ. πρωτ. 1146/10-6-2019)

5.11 Σχετικά με έγκριση χορήγησης αντιγράφων εκθέσεων εξελεγκτικής επιτροπής (συν.33 αριθ. πρωτ. 1147/10-6-2019)

5.12 Ενημέρωση για παραίτηση φυσικοθεραπευτή (συν.34 αριθ. πρωτ. 1105/6-6-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Συζήτηση για την Αναλογιστική Μελέτη (συν.35 αρ. πρωτ. 1148/10-6-2019)

6.2 Ενημέρωση Δικάσιμων μηνός Ιουνίου 2019 (συν.36 αρ. πρωτ. 1094/4-6-2019)

6.3 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Μαΐου 2019 (συν.37 αρ. πρωτ.1095/4-6-2019)

6.4 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας σε Δικηγορική Εταιρεία και σε Δικηγόρο, για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (συν.38 αρ. πρωτ. 1149/10-6-2019)

6.5 Επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με μη ορθώς υποβαλλόμενες προς έγκριση εκ νέου οικονομικές   καταστάσεις και συνέπειες   (συν.39 αριθ. πρωτ. 1110/6-6-2019)

6.6 Ψήφισμα Ο.Α.Τ.Υ.Ε υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (συν.40 αριθ. πρωτ. 1109/6-6-2019)

6.7 Ψήφισμα Διεθνούς Ένωσης Αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων Υγείας ΑΙΜ υπέρ ΕΔΟΕΑΠ (συν.41 αριθ. πρωτ. 1108/6-6-2019)