ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6/30-01-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Αίτηση εταιρείας για ρύθμιση των οφειλών της από ασφαλιστικές εισφορές & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4152/2013-ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του Ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα).

2.2 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής της εταιρείας για την ένταξη της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑ (συν.2  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν. αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

3.2 Κατ΄ εξαίρεση χορήγηση επιδόματος πυροπλήκτων (συν. αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

3.3 Έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν. αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

3.4 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων (συν. αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με συνυπολογισμό χρόνου από αναγνώριση σύμφωνα με τo Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας  (συν.  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

4.4 Εφαρμογή των αρχών της τυπικής ασφάλισης σε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης (συν.  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

4.5 Αίτηση  για καταβολή βοηθήματος λεχωίδος σε νέα ασφαλισμένη (συν.  αριθ. πρωτ. /29-1-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 21-1-2019 έως και 27-1-2019 (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ατόμων στην υπηρεσία καθαριότητας (συν. αρ. πρωτ  /29-1-2019)

5.3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.4 Εισήγηση για διενέργεια διαγωνισμού παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ιματισμού (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.5 Εισήγηση για ανάθεση εγκατάστασης υπολογιστών στο Γραφείο Θεσσαλονίκης (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.6 Εισήγηση για δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αναλώσιμα ακτινολογικού  (συν. αρ. πρωτ  /29-1-2019)

5.7 Εισήγηση για επιλογή παθολόγων (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.8 Σχετικά με τη δυνατότητα ιατρών του ΕΔΟΕΑΠ να ανήκουν στο δίκτυο ιατρών ιατρικού ομίλου(συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.9 Σχετικά με την ανανέωση συμβάσης εξωτερικού συνεργάτη (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.10 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης υπαλλήλου(συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.11 Καταγγελία σύμβασης ιατρού (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

5.12 Ορισμός αναπληρωτή Τομεάρχη ΤΥΠ (συν. αρ. πρωτ /29-1-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1        Ημερολόγιο Δικασίμων Φεβρουάριος 2019 (συν. αρ. πρωτ  /29-1-2019)

6.2     Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με την εκπόνηση  μελέτης αναλογιστικού έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν. αρ. πρωτ  /29-1-2019)

6.3    Επιστολή κου Καρούτζου σχετικά με πρόβλημα εκτέλεσης παραπεμπτικών νέων ασφαλισμένων (συν. αρ. πρωτ 131 /28-1-2019)

6.4 Σχετικά με επιστολή ΕΣΠΗΤ (συν. αρ. πρωτ  /29-1-2019)