ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ THΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/10-4-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1  Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.1  αριθ. πρωτ. 752/9-4-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 753/9-4-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.3 αριθ. πρωτ. 754/9-4-2019)

3.3 Πορίσματα επιτροπής ακοστολόγητων εξετάσεων για τη διενέργεια εξετάσεων σε ασφαλισμένους μας (συν.4 αριθ. πρωτ. 755/9-4-2019)

3.4 Σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος βηματοδότη που τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια νοσηλείας του σε ιδιωτικό θεραπευτήριο(συν.5 αριθ. πρωτ. 756/9-4-2019)

3.5 Σχετικά με τη συμμετοχή ασφαλισμένων σε επεμβάσεις παχυσαρκίας (συν.6 αριθ. πρωτ.757/9-4-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.7 αριθ. πρωτ.703/2-4-2019) & (συν.8 αριθ. πρωτ. 758/9-4-2019)

4.2 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ. 705/2-4-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.10 αριθ. πρωτ. 706/2-4-2019)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.11 αριθ. πρωτ. 708/2-4-2019)

4.5 Συνέχιση επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.12 αριθ. πρωτ. 709/2-4-2019)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους στους οποίους έχει αποδοθεί αριθμός μητρώου και δεν εμφανίζουν εισφορές (συν.13 αριθ. πρωτ. 711/2-4-2019)

4.7 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους για τους οποίους ο εργοδότης έχει υποβάλλει εισφορές με ΚΑΔ ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ (συν.14 αριθ. πρωτ. 712/2-4-2019)

4.8 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις εγγραφές και διαγραφές μελών των τεσσάρων Ιδρυτικών Ενώσεων (συν.15 αριθ. πρωτ. 759/9-4-2019)

4.9 Αίτηση για χορήγηση επιδόματος ασθενείας (συν.16 αριθ. πρωτ. 760/9-4-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-3-2019 έως και 31-3-2019 (συν.17 αρ. πρωτ. 714/2-4-2019) και από 1-4-2019 έως και 7-4-2019 (συν.18 αρ. πρωτ. 761/9-4-2019)

5.2 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (συν.19 αρ. πρωτ.    715/2-4-2019)

5.3 Εισήγηση για έγκριση δαπανών (συν.20 αρ. πρωτ. 716/2-4-2019)

5.4 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ με αριθ.11/6-3-2019 σχετικά με πρόχειρο διαγωνισμό για καθαρισμό ιματισμού ιατρείων ΕΔΟΕΑΠ (συν.21 αρ. πρωτ. 717/2-4-2019)

5.5 Περί σύστασης επιτροπής για την αγορά μηχανήματος μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (συν.22 αρ. πρωτ. 718/2-4-2019)

5.6 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 48/07-12-2017, για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασφαλισμένη του Οργανισμού μας (συν.23 αρ. πρωτ. 719/2-4-2019)

5.7 Ενημερωτικό Σημείωμα για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Μάιου 2019 (συν.24 αρ. πρωτ. 720/2-4-2019)

5.8 Σχετικά με την ασφάλιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.25 αρ. πρωτ. 722/2-4-2019)

5.9 Αλλαγή αντικειμένου ενασχόλησης υπαλλήλου του Οργανισμού (συν.26 αρ. πρωτ. 727/2-4-2019)

5.10 Προκαταβολή μισθοδοσίας σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.27 αρ. πρωτ. 725/2-4-2019)

5.11 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αδειών χρήσης του συστήματος PAPYROS (συν.28 αρ.πρωτ. 762/9-4-2019)

5.12 Προμήθεια φαρμάκου ENBREL (συν.29 αρ.πρωτ. 763/9-4-2019)

5.13 Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνια-toner) για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα & ΦΑΞ (συν.30 αρ.πρωτ. 764/9-4-2019)

5.14 Κατακύρωση διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi στα κτίρια του ΕΔΟΕΑΠ στην Αθήνα (συν.31 αρ.πρωτ. 765/9-4-2019)

5.15 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού (συν.32 αρ.πρωτ. 766/9-4-2019)

5.16 Περί σύστασης επιτροπής για την παραλαβή του έργου της εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης βάσει του ΙΑΣ 19 rev.2011, (συν.33 αρ.πρωτ. 767/9-4-2019)

5.17 Σχετικά με την επιλογή ιατρού Περιοδοντολόγου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μας (συν.34 αρ.πρωτ. 768/9-4-2019)

5.18 Σχετικά με την καταβολή δώρου Πάσχα 2019 (συν.35 αρ.πρωτ. 769/9-4-2019)

5.19 Σχετικά με μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένων σε διαγνωστικές εξετάσεις (συν.36 αρ.πρωτ. 770/9-4-2019)

5.20 Εισηγητικό σημείωμα για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.37 αρ.πρωτ. 771/9-4-2019)

5.21 Ενημέρωση ΔΣ σχετικά με χρηματικά διαθέσιμα, αποτίμηση χαρτοφυλακίου και είσπραξη τοκομεριδίων στις 31/03/2019 (συν.38 αρ.πρωτ. 772/9-4-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ για την εκπόνηση μελέτης Αναλογιστικού Έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.39 αριθ. πρωτ.642/22-3-2019)

6.2 Ενημέρωση για το νέο ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ (συν.40 αριθ. πρωτ. 5078/1 -4-2019)

6.3 Επιστολή κας Σταθάτου σχετικά με την επικοινωνία με τη Ναυτεμπορική (συν.41 αριθ. πρωτ. 745/5-4-2019)

6.4 Επιστολή κ. Καρούτζου και κας Σταθάτου σχετικά με την είσπραξη απαιτήσεων από ΕΦΚΑ (συν.42 αριθ. πρωτ. 746/8-4-2019) & Ενημερωτικό Σημείωμα (συν.43  αριθ. πρωτ. 773/9-4-2019)

6.5 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εταιρείες εξεύρεσης στελεχών για την ανάθεση του έργου επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή (συν.44 αριθ. πρωτ. 774/9-4-2019)

6.6 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με τη νοσηλεία ασφαλισμένης μας σε κλινική (συν.45 αριθ. πρωτ. 775/9-4-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.46 αριθ. πρωτ. 776/9-4-2019)