ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 Αλλαγές στη Διαδικασία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και στην κάλυψη των δαπανών, αποφάσισε η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, με βάση τα σύγχρονα ιατρικά πρωτόκολλα , ενσωματώνοντας όλες τις Νομοθετικές ρυθμίσεις και με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και στην προστασία της υγείας των ασφαλισμένων.

Συγκεκριμένα, ορίζεται αποζημίωση για έως τέσσερις προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, ως εξής:

  • 1000,00 € για την πρώτη προσπάθεια,
  • 800,00 € για τη δεύτερη προσπάθεια
  • και από 600,00 € για την τρίτη και την τέταρτη προσπάθεια.

Στην περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται η προσπάθεια με εμβρυομεταφορά, η αποζημίωση ορίζεται ίση με το 50% της αποζημίωσης για την ολοκληρωμένη προσπάθεια.

Η συμμετοχή στα φάρμακα για κάθε προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παραμένει 25%.

Επίσης, ορίζεται αποζημίωση για διαδικασία σπερματέγχυσης ποσού 150 € ανά προσπάθεια, για έως τέσσερις (4) προσπάθειες.

Ειδικά για ογκολογικούς ασθενείς και για ασφαλισμένες που επιλέγουν κρυοσυντήρηση ωαρίων για κοινωνικούς λόγους , θα εγκρίνεται η αποζημίωση των φαρμάκων( χωρίς αποζημίωση επιδόματος) .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η Γραμματεία της Επιτροπής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα παραδίδει στους ασφαλισμένους ως πόρισμα ειδικό έντυπο-γνωμάτευση έγκρισης της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Για κάθε διευκρίνιση ή σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε  στη Γραμματεία Γυναικολογικού (τηλ: 2107264700) και για το ραντεβού σας με Γυναικολόγο του ΕΔΟΕΑΠ στη γραμμή 15315.

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί η ένταξη των ασφαλισμένων στη σχετική διαδικασία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όλες οι διαδικασίες για  πρόκληση ωοθυλακιορηξίας και εξωσωματικής γονιμοποίησης με χορήγηση γοναδοτροπινών καθώς και  χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες υπόκεινται σε έγκριση από την επιτροπή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΕΔΟΕΑΠ Αθηνών.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:

Οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται για όλα τα δικαιολογητικά από τη ιστοσελίδα του ΕΔΟΕΑΠ και τα υποβάλουν σε πλήρη φάκελο στην αρμόδια γραμματεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η γραμματεία δέχεται καθημερινά από 08:00 έως και 16:00 και οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται στο τηλέφωνο 210-7264700.
Η Γραμματεία παραλαμβάνει τον φάκελο με τα δικαιολογητικά  μόνο εάν είναι πλήρης.

Η επιτροπή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα και οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται για την απόφαση της επιτροπής εντός 10 (δέκα) ημερών από την ημέρα υποβολής (οι περιπτώσεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε ογκολογικούς ασθενείς εξετάζονται ως επείγουσες.)

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

  • Εξωσωματική Γονιμοποίηση (έντυπο)
  • Σπερματέγχυση / Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας (έντυπο)
  • Χορήγηση γοναδοτροπινών σε άνδρες (έντυπο)

Η απόφαση της επιτροπής έχει ισχύ για ένα έτος και αφορά συνολικά σε  δύο προσπάθειες.

Για την Βόρεια Ελλάδα αρμόδια υπηρεσία για την συλλογή εγγράφων και την αποστολή τους στον ΕΔΟΕΑΠ Αθηνών είναι ο ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης.

Με την αρχική  έγκριση εκδίδεται το παραπεμπτικό από τον ΕΔΟΕΑΠ για πρώτη προσπάθεια το οποίο παραλαμβάνεται από την αρμόδια γραμματεία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Η συνταγογράφηση γοναδοτροπινών από τον θεράποντα ιατρό επιτρέπεται μόνο  μετά την ημερομηνία  έκδοσης του παραπεμπτικού και η αποζημίωση από τον ΕΔΟΕΑΠ εγκρίνεται μόνο όταν η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει γίνει μετά την έγκριση. Η συνολική ποσότητα γοναδοτροπινών είναι 3600 IU ( ή  5000 IU μετά από ειδική αιτιολόγηση και έγκριση από την Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ Αθηνών).

Η corifollitropin alfa δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια εξωσωματικής γονιμοποίησης πάντα σε συνδυασμό με GnRH ανταγωνιστή. Τα 100 και τα 150mcg corifollitropin alfa αντιστοιχούν σε 2100 IU  ανασυνδυασμένης FSH.

Για την έκδοση παραπεμπτικού για 2η προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης από τον ΕΔΟΕΑΠ πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 4 μήνες  μετά την ημερομηνία του πρώτου παραπεμπτικού. Οι αιτούσες ασφαλισμένες προσκομίζουν στην αρμόδια γραμματεία :

Α) Εξέταση β’ χοριακής γοναδοτροπίνης της γυναίκας έως και 15 (δεκαπέντε) ημέρες προ του αιτήματος,

Β) Έκθεση προηγουμένων προσπαθειών υπογεγραμμένη από τη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης που έγινε η προηγούμενη προσπάθεια,  στην οποία πιστοποιούνται η συνολική ποσότητα χορηγηθείσας γοναδοτροπίνης και η ύπαρξη ή μη κρυοσυντηρημένων ωαρίων (έντυπο). Δεν εγκρίνεται νέα προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης αν υπάρχουν έμβρυα σε κρυοσυντήρηση.

Για την έγκριση προσπαθειών 3 και 4 ή και προσπάθειας 2 εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του έτους από την αρχική έγκριση-,  τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εκ νέου.

Για την περίπτωση πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας ή σπερματέγχυσης   η  μέγιστη ποσότητα γοναδοτροπινών είναι 2500 IU ανασυνδυασμένων  γοναδοτροπινών  ή 3000 IU γοναδοτροπινών ανθρώπινης προέλευσης ανά προσπάθεια. Η αρχική έγκριση αφορά συνολικά σε δύο προσπάθειες εντός χρονικού διαστήματος 6 μηνών και ακολουθεί την ανωτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι : Τα προσωπικά σας δεδομένα, απλά και ειδικών κατηγοριών, που θα μας παράσχετε ενόψει της παρούσας διαδικασίας είναι τα απολύτως αναγκαία για τον σκοπό της εξέτασης του αιτήματός σας και υπόκεινται σε επεξεργασία από τον ΕΔΟΕΑΠ και τις αρμόδιες Επιτροπές του πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως για τις ανάγκες του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής προστασίας και παροχής υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης (ά. 9 παρ. 2 στοιχείο β’ και η’ ΓΚΠΔ και ά. 22 παράγραφος 1 στοιχεία α΄και β΄του Ν. 4624/2019). Η επεξεργασία τους γίνεται με την παροχή επαρκών εγγυήσεων από τον ΕΔΟΕΑΠ και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του φορέα (link), όπως αυτή ισχύει και είναι κοινολογημένη, και στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε προς περαιτέρω ενημέρωση και αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας μας σε περίπτωση οποιουδήποτε ζητήματος αναφορικά με τα δεδομένα σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ