ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/9-1-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 16/8-1-2019)

2.2 Κατάσταση δαπανών περίθαλψης εξωτερικού μέσω ΕΟΠΥΥ(συν.2 αριθ. πρωτ. 12/8-1-2019)

2.3 Παρατάσεις νοσηλείας ασφαλισμένων (συν.3 αριθ. πρωτ. 13/8-1-2019)

2.4 Εκκρεμή αιτήματα ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.4 αριθ. πρωτ. 11/8-1-2019)

2.5 Έγκριση ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.5  αριθ. πρωτ. 10/8-1-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Μεταβολές (συν.6  αριθ. πρωτ. 4/8-1-2019)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.7  αριθ. πρωτ. 5/8-1-2019)

3.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.8  αριθ. πρωτ. 6/8-1-2019)

3.4 Aίτημα παράτασης εξόφλησης ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας (συν.9  αριθ. πρωτ. 7/8-1-2019)

3.5 Αίτηση επανεξέτασης για χορήγηση επιδόματος ασθενείας εργαζομένου  (συν.10  αριθ. πρωτ. 21/8-1-2019)

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 1-1-2019 έως και 6-1-2019 (συν.11 αρ. πρωτ  9/8-1-2019)

4.2 Σχετικά με προσαρμογή χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ (συν.12 αρ. πρωτ 18364/21-12-2018)

4.3 Σχετικά με δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών από εταιρεία (συν.13 αρ. πρωτ 18526/21-12-2018)

4.4 Έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ για το 3ο  τρίμηνο του 2018 (συν.14 αρ. πρωτ 1293/19-12-2018)

4.5 Δημιουργία 2 ταυτοτήτων οφειλής σε εισπράξεις από ασφαλιστικές εισφορές και εργοδοτικές εισφορές  ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών (συν.15 αρ. πρωτ 25/8-1-2019)

4.6 Εισήγηση σχετικά με τη χορήγηση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου σε ασφαλισμένο (συν.16 αρ. πρωτ 19/8-1-2019)

4.7 Εισήγηση σχετικά με την ενίσχυση συλλόγου (συν.17 αρ. πρωτ 22/8-1-2019)

4.8 Εισήγηση για την τροποποίηση απόφασης σχετικής με εισιτήρια Δημοσίων Νοσοκομείων (συν.18 αρ. πρωτ 27/8-1-2019)

4.9 Αίτηση ασφαλισμένης (συν.19 αρ. πρωτ 26/8-1-2019) & (συν.20 αρ. πρωτ 1297/28-12-2018)

4.10 Αίτηση ασφαλισμένης (συν.21 αρ. πρωτ 24/8-1-2019) (συν.22 αρ. πρωτ 18316/20-12-2018)

4.11 Σχετικά με τη σύμβαση δικηγόρου (συν.23 αρ. πρωτ 18/8-1-2019)

4.12 Προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού (συν.24 αρ. πρωτ 20/8-1-2019)

4.13 Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση της εφαρμογής Α.Κ.Ε.Ε.Δ. (συν.25  αρ. πρωτ 23/8-1-2019)

4.14 Επιλογή υπευθύνου ασφαλείας συστημάτων και D.P.O.

Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Ημερολόγιο δικασίμων Ιανουάριος 2019 (συν.26 αρ. πρωτ 14/8-1-2019)

5.2 Απολογισμός δικασίμων Δεκέμβριος 2018 (συν.27 αρ. πρωτ 8 /8-1-2019)

5.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για τη χορήγηση φαρμάκου Οpdivo σε ασφαλισμένη (συν.28 αρ. πρωτ 15/8-1-2019)

5.4 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για τη μεταφορά αργίας των Θεοφανείων (συν.29 αρ. πρωτ 17/8-1-2019)