Συνεδριάσεις έτους 2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/21-1-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Σχετικά με την κάλυψη νοσηλείας του γιου ασφαλισμένου του Οργανισμού μας σε νοσοκομείο των ΗΠΑ. (συν 1. Αρ. πρωτ. 86/21-1-2019)