ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/23-1-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Επιστροφή ποσού  ως αχρεωστήτως  καταβληθέν αγγελιόσημο (συν.1  αριθ. πρωτ. 88/22-1-2019)

2.2 Παράταση Υποβολής ΑΚΑ-ΑΚΕ Νοεμβρίου 2018 για κοινές επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς (συν.2  αριθ. πρωτ. 89/22-1-2019)

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ βάσει  του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων ΕΔΟΕΑΠ και της Υ.Α. 40860/3387/24-8-2018 «Ανάθεση στο Κ.Ε.Α.Ο. της είσπραξης των απαιτήσεων του ΕΔΟΕΑΠ» (συν.3  αριθ. πρωτ. 108/22-1-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.4 αριθ. πρωτ. 90/22-1-2019)

3.2 Αιτήσεις ιατρών για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης (συν.5 αριθ. πρωτ. 91/22-1-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.6  αριθ. πρωτ.92 /22-1-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7  αριθ. πρωτ. 93/22-1-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8  αριθ. πρωτ. 94/22-1-2019)

4.4 Αναπροσαρμογή επικούρησης λόγω αναπροσαρμογής κύριας σύνταξης από ΕΦΚΑ (ΤΣΠΕΑΘ) (συν.9  αριθ. πρωτ. 95/22-1-2019)

4.5 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν.10  αριθ. πρωτ. 96/22-1-2019)

4.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον καθορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που έχει τεθεί ως πλαφόν κατά τον έλεγχο μειωμένου ασφαλίστρου ασθενείας λόγω ανεργίας (συν.11  αριθ. πρωτ. 97/22-1-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 14-1-2019 έως και 20-1-2019 (συν.12 αρ. πρωτ 98 /22-1-2019)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου από ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ Δεκέμβριος 2018 (συν.13 αρ. πρωτ 564 /16-1-2019)

5.3 Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού για την σύνδεσή του με τις εισπράξεις από τις Εργοδοτικές Εισφορές επι του κύκλου Εργασιών 2% (συν.14 αρ. πρωτ  99/22-1-2019)

5.4 Διασύνδεση υφιστάμενου μικροβιολογικού προγράμματος με δεδομένα εταιρείας (συν.15 αρ. πρωτ 113/22-1-2019)

5.5 Εισήγηση για έγκριση μικροδαπανών από τη Διεύθυνση (συν.16 αρ. πρωτ  109/22-1-2019)

5.6 Σχετικά με την ανανέωση σύμβασης ιατρού (συν.17 αρ. πρωτ 100/22-1-2019)

5.7 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού (συν.18 αρ. πρωτ 101/22-1-2019)

5.8 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ιατρού(συν.19 αρ. πρωτ 102/22-1-2019)

5.9 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αρ. πρωτ 112/22-1-2019)

5.10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οδοντίατρο- περιοδοντολόγο και ορθοδοντικό (συν.21 αρ. πρωτ  103/22-1-2019)

5.11 Συζήτηση δυνατότητας για πρακτική άσκηση στον ΕΔΟΕΑΠ τελειόφοιτων από σχολές  ΙΕΚ και ΤΕΙ (Δ/Υ)

5.12 Εισήγηση για Υπεύθυνο Ασφαλείας Συστημάτων και DPO(συν.22 αρ. πρωτ 116 /22-1-2019)

5.13 Εισήγηση επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας OFFICE 365 (συν.23 αρ. πρωτ 115/22-1-2019)

5.14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εταιρεία του έργου της παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αρ. πρωτ 117/22-1-2019)

5.15 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για φυσικοθεραπευτές (συν.25 αρ. πρωτ 107/22-1-2019)

5.16 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για Νοσηλευτές και Γυμναστή (συν.26 αρ. πρωτ 106/22-1-2019)

5.17 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για Δερματολόγο (συν.27 αρ. πρωτ 105/22-1-2019)

5.18 Κοπή πίτας για το προσωπικό του ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αρ. πρωτ 104/22-1-2019)

5.19 Συμπλήρωση σύμβασης δικηγόρου (συν.29 αρ. πρωτ 114/22-1-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση ΔΣ για αποστολή στοιχείων στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για τους Θεσμούς) (συν.30 αρ. πρωτ 620/17-1-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση λίστας Τιμολόγιων προμηθευτών 28/9/2018-10/1/2019 (συν.31 αριθ. πρωτ. 111/22-1-2019)