ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/13-2-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 208/12-2-2019)

2.2 Αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.2 αριθ. πρωτ. 204/12-2-2019)

2.3 Αίτημα συμβεβλημένου ψυχιάτρου για έγκριση δαπανών θεραπειών παρελθόντων ετών (συν.3  αριθ. πρωτ. 205/12-2-2019)

2.4 Σύναψη συμβάσεων με οφθαλμιάτρους – Καθορισμός αμοιβών επεμβατικών πράξεων/ επεμβάσεων (συν.4 αριθ. πρωτ. 206/12-2-2019)

2.5 Ενημέρωση διαχείρισης αρχείου συμβεβλημένων παρόχων (συν.5  αριθ. πρωτ. 207/12-2-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητή0ς : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Μεταβολές  (συν.6 αριθ. πρωτ. 216/ 12-2-2019)

3.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 217/ 12-2-2019)

3.3 Απονομή διαφοράς εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, λόγω απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση (συν.8 αριθ. πρωτ.218/ 12-2-2019)

3.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.9 αριθ. πρωτ.219/ 12-2-2019)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.220/ 12-2-2019)

3.6 Αίτηση επανεξέτασης οφειλόμενων εισφορών ασθενείας (συν.11 αριθ. πρωτ.221/ 12-2-2019)

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-2-2019 έως και 10-2-2019 (συν.12 αρ. πρωτ  209/12-2-2019)

4.2 Ετήσιος απολογισμός διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (συν.13 αρ. πρωτ 1893 /8-2-2019)

4.3 Σχετικά με την ανανέωση ή μη της σύμβασης ελεγκτή ιατρού(συν.14 αρ. πρωτ  210 /12-2-2019)

4.4 Εισήγηση για αντικατάσταση συμπιεστή εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας κτιρίου Σισίνη (συν.15 αρ. πρωτ 211 /12-2-2019)

4.5 Εισήγηση για προμήθεια αναλωσίμων Μικροβιολογικού (συν.16 αρ. πρωτ 212 /12-2-2019)

4.6 Εισήγηση για διενέργεια διαγωνισμού για γραφική ύλη (συν.17 αρ. πρωτ 213 /12-2-2019)

4.7 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης βιογραφικών για την ενίσχυση της ιατρικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (συν.18 αριθ. πρωτ.215/ 12-2-2019)

4.8 Πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη πνευμονολόγου (συν.19 αριθ. πρωτ. 214/ 12-2-2019)

4.9 Σχετικά με την επέκταση της σύμβασης με εταιρεία για τη μηχανογραφική υποστήριξη του έργου ελέγχου δηλωθέντων- καταβληθέντων (ΕΔΚ) (συν.20  αρ. πρωτ   223/12-2-2019)

4.10 Προαγωγή υπαλλήλων (συν.21 αρ. πρωτ  229 /12-2-2019)

4.11 Υπολογισμός σύνταξης για χρόνο από 01-07-2018 και μετά (συν.22 αρ. πρωτ 230/12-2-2019)

4.12 Εισηγητικό σημείωμα για τη συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το κλείσιμο οικονομικού έτους 2018 και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν23. αριθ. πρωτ.224/ 12-2-2019)

4.13 Εισηγητικό σημείωμα με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας (συν.24 αριθ. πρωτ.225/ 12-2-2019)

4.14 Ενημέρωση Δ.Σ. για τη διαπραγμάτευση με το Νοσοκομείο για την υπόθεση ασφαλισμένου (συν.25 αριθ. πρωτ.227/ 12-2-2019)

4.15 Σχετικά με την κατ’ εξαίρεση χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλου (συν.26 αριθ. πρωτ.228/ 12-2-2019)

4.16 Πρακτικό επιτροπής αξιόλογης για πρόσληψη στην υπηρεσία καθαριότητας  (συν.27 αριθ. πρωτ.226/ 12-2-2019)

 Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Σχετικά με απόπειρα εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς με οδοντίατρο  (συν 28 αρ. πρωτ   222/12-2-2019

5.2 Επιστολές ΕΙΤΗΣΕΕ (συν. 29 αρ. πρωτ 123 /25-1-2019 ­) & (συν.30 αρ. πρωτ  200 /8-2-2019 ­)

5.3 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.31 αρ. πρωτ 201 /11-2-2019 )

5.4 Επιστολή ΕΣΠΗΤ (συν.32 αρ. πρωτ 1039 /24-1-2019 )

5.5 Επιτολή ΟΑΤΥΕ σχετικά με την εκλογή του νέου Δ.Σ. (συν.33 2116/12-2-2019)