ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/6-3-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 407/5-3-2019)

2.2 Έγκριση νοσηλειών – θεραπείας ασφαλισμένου μας (συν.2  αριθ. πρωτ. 414/5-3-2019)

2.3 Εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ. 417/5-3-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Μεταβολές (συν.4  αριθ. πρωτ. 408/53-2019)

3.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης(συν.5  αριθ. πρωτ.  409/5-3-2019)

3.3 Διόρθωση ποσού εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης(συν.6  αριθ. πρωτ. 410/5-3-2019)

3.4 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας(συν.7 αριθ. πρωτ. 411/5-3-2019)

3.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου(συν.8 αριθ. πρωτ. 412/5-3-2019)

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-2-2019 έως και 3-3-2019 (συν.9 αριθ. πρωτ. 416/5-3-2019)

4.2 Σύναψη σύμβασης για αναλογιστική μελέτη εκτίμησης υποχρεώσεων   για IAS19 (συν.10  αριθ. πρωτ. 432/5-3-2019)

4.3 Σχετικά με την επέκταση της σύμβασης με εταιρεία για τη μηχανογραφική υποστήριξη εφαρμογών (συν.11  αριθ. πρωτ. 431/5-3-2019)

4.4 Ανανέωση & Μετατροπή συμβάσεων υπαλλήλων (συν.12  αριθ. πρωτ. 418/5-3-2019)

4.5 Ανανέωση συμβάσεων ιατρών (συν.13 αριθ. πρωτ. 419/5-3-2019)

4.6 Μετατροπή σύμβασης τεχνολόγου ακτινολογικού σε αορίστου χρόνου (συν.14 αριθ. πρωτ.420 /5-3-2019)

4.7 Εισήγηση για κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού καθαρισμού ιματισμού ιατρείων (συν.15 αριθ. πρωτ. 421/5-3-2019)

4.8 Εισήγηση για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας ακτινολογικών φιλμ (συν.16  αριθ. πρωτ. 422/5-3-2019)

4.9 Εισήγηση για έγκριση προμήθεια αναλωσίμων (συν.17 αριθ. πρωτ. 423/5-3-2019)

4.10 Εισήγηση για προμήθεια επίπλων γραφείου (συν.18 αριθ. πρωτ. 424/5-3-2019)

4.11 Εισήγηση για κατακύρωση διαγωνισμού για καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων (συν.19 αριθ. πρωτ. 425/5-3-2019)

4.12 Πρόταση για τροποποίηση δομής χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ (συν.20  αριθ. πρωτ. 167/132-2019)

4.13 Σύναψη συμφωνητικού για την εξόφληση των οφειλών του Οργανισμού προς κλινική (συν.21 αριθ. πρωτ. 429/5-3-2019)

4.14 Εισήγηση για την απόδοση δόσης στους δικαιούχους των εγκεκριμένων εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων(συν.22 αριθ. πρωτ. 427/5-3-2019)

4.15 Εισήγηση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση WiFi σε όλους τους ορόφους του κτηρίου της οδού Σισίνη(συν.23  αριθ. πρωτ. 428/5-3-2019)

4.16 Εισήγηση για την ανάθεση σε Δικηγορικό Γραφείο της υπόθεσης της αγωγής Οδοντιάτρου κατά του ΕΔΟΕΑΠ (συν24. αριθ. πρωτ. 430/5-3-2019)

4.17 Σχετικά με διακανονισμό οφειλής οδοντιάτρου(συν.25 αριθ. πρωτ. 426/5-3-2019)

Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1     Απάντηση της ΕΙΤΗΣΕΕ στην υπ. αρ 2700/22-2-2019 επιστολή του

          ΕΔΟΕΑΠ (συν.26 αριθ. πρωτ. 404/28-2-2019)

5.2     Εισήγηση για την αντιμετώπιση μη καταγραφέντων πρακτικών

συνεδριάσεων προηγούμενης Διοίκησης