ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/13-3-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Eπιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης κατάθεσης (συν.1  αριθ. πρωτ. 493/12-3-2019)

2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εργατικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/ εταιρείας (συν.2  αριθ. πρωτ. 494/12-3-2019)

2.3 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εργατικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις επιχείρησης/ εταιρείας (συν.3  αριθ. πρωτ. 495/12-3-2019)

2.4 Παράταση υποβολής ΑΚΕΕΔ από Δεκέμβριο 2017- Ιανουάριο 2019 (συν.4  αριθ. πρωτ. 496/12-3-2019)

2.5 Παράταση υποβολής ΑΚΑ- ΑΚΕ από Δεκέμβριο 2017- Ιανουάριο 2019 (συν.5  αριθ. πρωτ. 497/12-3-2019)

 Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ. 508/12-3-2019)

3.2 Αποζημίωση ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένους ιατρούς, χωρίς προσκόμιση αποδεικτικού επίσκεψης (συν.7 αριθ. πρωτ. 509/12-3-2019)

3.3 Επιστροφή ποσοστού συμμετοχής στην πραγματοποίηση μαγνητικών τομογραφιών (συν.8 αριθ. πρωτ. 513/12-3-2019)

3.4 Έλεγχοι-προϋποθέσεις εγκρίσεων εξωσωματικής γονιμοποίησης στον ΕΔΟΕΑΠ(συν.9  αριθ. πρωτ. 510/12-3-2019)

3.5 Αίτημα ασφαλισμένης για έγκριση περούκας(συν.10 αριθ. πρωτ. 511/12-3-2019)

3.6 Αίτημα ασφαλισμένης για αποζημίωση ειδικής εξέτασης υψηλού κόστους(συν.11 αριθ. πρωτ. 512/12-3-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.12  αριθ. πρωτ. 498/12-3-2019)

4.2 Απονομή προσωρινής επικούρησης (συν.13 αριθ. πρωτ.499/12-3-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 4-3-2019 έως και 11-3-2019 (συν.14 αρ. πρωτ 504/12-3-2019)

5.2 Εισήγηση για έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων Ακτινολογικού(συν.15 αρ. πρωτ 505/12-3-2019)

5.3 Εισήγηση για Συμβόλαιο συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης (συν.16 αρ. πρωτ 506/12-3-2019)

5.4 Εισήγηση για συντήρηση  Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων κτιρίων Σισίνη και Ορμινίου (συν.17 αρ. πρωτ 507/12-3-2019)

5.5 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας για την είσπραξη ποσού κατά τη διανομή πτωχευτικής περιουσίας ανώνυμης εταιρείας (συν.18 αρ. πρωτ 501/12-3-2019)

5.6 Σύσταση επιτροπής  για την παραλαβή του έργου σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων –GDPR(συν.19 αρ. πρωτ 514/12-3-2019)

 Θέμα 6ο:     Κατανομή Αγγελιοσήμου ΕΛΑΗΤ Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2018 (Εισηγητής: Διευθύντρια, Υπεύθυνος: Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικού και Προϊστάμενος Λογιστηρίου) (συν.20 αρ. πρωτ  500 /12-3-2019)

 Θέμα 7ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

7.1   Παραδοχές Αναλογιστικής Μελέτης (συν.21 αρ. πρωτ  515/12-3-2019)