ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/21-3-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας για την ένταξη της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.1  αριθ. πρωτ.585/20-3-2019)

2.2 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους –  Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ ΜΗΝΩΝ 12/2017-12/2018 εταιρείας, με σκοπό την ορθή  επανυποβολή  τους (συν.2  αριθ. πρωτ.586/20-3-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους- διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ ΜΗΝΩΝ 12/2017-12/2018 εταιρείας,  με σκοπό την ορθή επανυποβολή  τους (συν.3  αριθ. πρωτ. 587/20-3-2019)

2.4 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους- διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ ΜΗΝΟΣ 12/2018 εταιρείας, με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους(συν.4  αριθ. πρωτ.588/20-3-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 589/20-3-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους ασφαλισμένων (συν.6 αριθ. πρωτ.590/20 -3-2019)

3.3 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πυρόπληκτων(συν.7 αριθ. πρωτ.591/20-3-2019)

3.4 Συμπλήρωση απόφασης σχετικά με ακοστολόγητες εξετάσεις(συν.8 αριθ. πρωτ.592/20-3-2019)

3.5 Περικοπές υπερχρεώσεων ασφαλισμένων λόγω νοσηλείας τους σε θεραπευτήριο(συν.9 αριθ. πρωτ. 593/20-3-2019)

3.6 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης εξωσωματικής γονιμοποίησης (συν.10 αριθ. πρωτ. 594/20-3-2019)

3.7 Ορισμός χρονικής διάρκειας νέων συμβάσεων ιατρών και διαγνωστικών κέντρων (συν.11 αριθ. πρωτ. 595/20-3-2019)

3.8 Επιστροφή ποσοστού συμμετοχής στην πραγματοποίηση μαγνητικών τομογραφιών (συν.12 αριθ. πρωτ. 596/20-3-2019)

3.9 Δυνατότητα διευρυμένης συνταγογράφησης σε νέα ιατρό (συν.13 αριθ. πρωτ. 597/20-3-2019)

3.10 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκου  υψηλού κόστους ασφαλισμένου (συν.14  αριθ. πρωτ. 605/20-3-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1     Μεταβολές (συν.15  αριθ. πρωτ. 598/20-3-2019)

4.2     Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.16  αριθ. πρωτ.599 /20-3-2019)

4.3     Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.17  αριθ. πρωτ. 600/20-3-2019)

4.4     Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.18  αριθ. πρωτ. 601/20-3-2019)

4.5     Επαναχορήγηση πλήρους ποσοστού επικουρικής σύνταξης κατόπιν διακοπής εργασίας (συν.19  αριθ. πρωτ.602 /20-3-2019)

4.6     Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.20  αριθ. πρωτ.603/20-3-2019)

4.7     Αίτημα συνέχισης ασφαλιστικής περίθαλψης ενήλικου τέκνου με αναπηρία(συν.21  αριθ. πρωτ.604 /20-3-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 13-3-2019 έως και 20-3-2019 (συν.22 αρ. πρωτ 606/20-3-2019)

5.2 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ και συζήτηση επι της πρότασης της ΕΔΕΚΤ για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (συν.23 αρ. πρωτ 4021 /14-3-2019) & (συν.24 αρ. πρωτ  2167/13-2-2019)

5.3 Έγκριση αμοιβής για ανάπτυξη εφαρμογής καταχώρησης IBAN από ONLINE επικαιροποίηση(συν.25 αρ. πρωτ 607/20-3-2019)

5.4 Έγκριση δαπάνης για ανακαίνιση χώρου στο Γραφείο Θεσσαλονίκης με σκοπό τη δημιουργία ιατρείου (συν.26 αρ. πρωτ 608/20-3-2019)

5.5 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του Οργανισμού (συν.27 αρ. πρωτ 609/20-3-2019)

5.6 Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εμβολίων Παιδιατρικού Ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αρ. πρωτ 610/20-3-2019)

5.7 Προμήθεια εμβολίων Παιδιατρικού Ιατρείου ΕΔΟΕΑΠ (συν.29 αρ. πρωτ 611/20-3-2019)

5.8 Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής παραλαβής έργου για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού WIFI (συν.30 αρ. πρωτ 612 /20-3-2019)

5.9 Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργου για την προμήθεια αδειών ΟFFICE 365 και υπηρεσιών εγκατάστασης και εκπαίδευσης (συν.31 αρ. πρωτ  613/20-3-2019)

5.10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαλλήλους στον Τομέα Πληροφορικής (συν.32 αρ. πρωτ 620/20-3-2019)

5.11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία καθαριότητας (συν.33 αρ. πρωτ 618/20-3-2019)

5.12 Έγκριση υπερωριών (συν.34 αρ. πρωτ 619/20-3-2019)

5.13 Εισήγηση για ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους(συν.35 αρ. πρωτ 614/20-3-2019)

5.14 Εισήγηση σχετικά με τη σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη για θέματα πληροφορικής (συν.36 αρ. πρωτ  615/20-3-2019)

5.15 Σχετικά με την έγκριση εξόδων μετάβασης και παραμονής στη Θεσσαλονίκη του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού(συν.37 αρ. πρωτ 616/20-3-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Έπιστολή κ. Καρούτζου και κας Σταθάτου σχετικά με το άρθρο 15 παράγραφος 10 του Καταστατικού (συν.38 αριθ. πρωτ. 549/15 -3-2019) & (συν.39   αριθ. πρωτ. 621/20 -3-2019)

6.2 Ενημέρωση για έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(συν.40 αριθ. πρωτ.582 /19 -3-2019)

6.3 Ενημέρωση για τα παραδοτέα που αφορούν στο τελικό Οργανόγραμμα και την περιγραφή θέσεων εργασίας. (συν.41 αριθ. πρωτ. 584/20 -3-2019)

 Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.42 αριθ. πρωτ. 617/20 -3-2019)