ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16/3-4-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤHΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2019» (συν.1  αριθ. πρωτ.695/2-4-2019).

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ. 696/2-4-2019)

3.2 Πόρισμα Επιτροπής Έγκρισης Φαρμάκων (συν.3 αριθ. πρωτ. 697/2-4-2019)

3.3 Αποζημίωση εξέτασης στην οποία υποβλήθηκε ασφαλισμένος του ΕΔΟΕΑΠ σε ιδιωτικό νοσοκομείο σε εξωτερική βάση (συν.4 αριθ. πρωτ. 698/2-4-2019)

3.4 Χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος 2019 (συν.5 αριθ. πρωτ. 699 /2-4-2019)

3.5 Επαναχορήγηση μονογονεϊκού επιδόματος (συν.6 αριθ. πρωτ. 700/2-4-2019)

3.6 Κάλυψη δαπάνης υποχρεωτικών εξετάσεων νεογνών (συν.7 αριθ. πρωτ. 701/2-4-2019)

3.7 Αίτημα ασφαλισμένου για πλήρη κάλυψη δαπάνης νοσηλείας σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο, χωρίς αναφορά του ονόματός του (συν.8 αριθ. πρωτ. 702/2-4-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.9 αριθ. πρωτ. 703/2-4-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ.704 /2-4-2019)

4.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ. 705/2-4-2019)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.12 αριθ. πρωτ. 706/2-4-2019)

4.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.13 αριθ. πρωτ. 707/2-4-2019)

4.6 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.14 αριθ. πρωτ. 708/2-4-2019)

4.7 Συνέχιση επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχου (συν.15 αριθ. πρωτ. 709/2-4-2019)

4.8 Αίτηση νέας προκαταβολής επικουρήσεων (συν.16 αριθ. πρωτ. 710/2-4-2019)

4.9 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους στους οποίους έχει αποδοθεί αριθμός μητρώου και δεν εμφανίζουν εισφορές (συν.17 αριθ. πρωτ.711/2-4-2019)

4.10 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με ασφαλισμένους για τους οποίους ο εργοδότης έχει υποβάλλει εισφορές με ΚΑΔ ΕΤΑΣ-ΤΕΑΣ (συν.18 αριθ. πρωτ. 712/2-4-2019)

4.11 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις εγγραφές και διαγραφές μελών των τεσσάρων Ιδρυτικών Ενώσεων (συν.19 αριθ. πρωτ. 713/2-4-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 25-3-2019 έως και 31-3-2019 (συν.20 αρ. πρωτ.714/2-4-2019)

5.2 Εισήγηση Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού (συν.21 αρ. πρωτ    715/2-4-2019)

5.3 Εισήγηση για έγκριση δαπανών (συν.22 αρ. πρωτ. 716/2-4-2019)

5.4 Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ με αριθ.11/6-3-2019 σχετικά με πρόχειρο διαγωνισμό για καθαρισμό ιματισμού ιατρείων ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αρ. πρωτ717/2-4-2019)

5.5 Περί σύστασης επιτροπής για την αγορά μηχανήματος μέτρησης Οστικής Πυκνότητας (συν.24 αρ. πρωτ 718/2-4-2019)

5.6 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 48/07-12-2017, για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε ασφαλισμένη του Οργανισμού μας (συν.25 αρ. πρωτ. 719/2-4-2019)

5.7 Ενημερωτικό Σημείωμα για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Μάιου 2019 (συν.26 αρ. πρωτ.720/2-4-2019)

5.8 Εισήγηση για την ενίσχυση Τεχνικής Υπηρεσίας με συντηρητή (συν.27αρ. πρωτ 721/2-4-2019)

5.9 Σχετικά με την ασφάλιση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (συν.28 αρ. πρωτ 722/2-4-2019)

5.10 Αλλαγή αντικειμένου ενασχόλησης υπαλλήλων του Οργανισμού (συν.29 αρ. πρωτ.727/2-4-2019) & (συν.30 αρ. πρωτ. 724/2-4-2019)

5.11 Προκαταβολή μισθοδοσίας σε υπάλληλο του Οργανισμού (συν.31 αρ. πρωτ 725/2-4-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ για την εκπόνηση μελέτης Αναλογιστικού Έργου για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.32 αριθ. πρωτ.642/22 -3-2019)

6.2 Ενημέρωση για το νέο ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ (συν.33 αριθ. πρωτ. 5078/1 -4-2019)

6.3 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για την ανανέωση των συμβάσεων υπαλλήλων (συν.34 αριθ. πρωτ.726/2 -4-2019)

6.4 Περιγραφή Θέσεων από εταιρεία (Google Drive)

6.5 Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εταιρείες εξεύρεσης στελεχών για την ανάθεση του έργου επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή