ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/15-5-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών, 10 δόσεων αναδρομικών του Ν.4498/2017 & αγγελιοσήμου διαφήμισης ημερήσιου τύπου (συν.1  αριθ. πρωτ. 913/14-5-2019)

2.2 Ρύθμιση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών  (συν.2 αριθ. πρωτ.  914/14-5-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.3 αριθ. πρωτ. 915/14-5-2019)

2.4 Επιστροφή ποσού λόγω εκ παραδρομής λανθασμένης κατάθεσης (συν.4 αριθ. πρωτ. 916/14-5-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 917/14-5-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής ακοστολόγητων εξετάσεων για τη διενέργεια εξετάσεων σε ασφαλισμένους μας (συν.6 αριθ. πρωτ. 931/14-5-2019)

3.3 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκου υψηλού κόστους (συν.7 αριθ. πρωτ. 932/14-5-2019)

3.4 Αποζημίωση αλλεργικών δοκιμασιών από αυτοπαραπομπές (συν.8 αριθ. πρωτ. 920/14-5-2019)

3.5 Αλλαγή ποσού αποζημίωσης ακοστολόγητης εξέτασης (συν.9 αριθ. πρωτ. 929/14-5-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολες (συν.10 αριθ. πρωτ. 921/14-5-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ. 922/14-5-2019)

4.3 Απονομή μειωμένης επικουρικής σύνταξης (συν.12 αριθ. πρωτ. 923/14-5-2019)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.13 αριθ. πρωτ. 924/14-5-2019)

4.5 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.14 αριθ. πρωτ. 925/14-5-2019)

4.6 Απόδοση τμήματος επικούρησης από τον ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ (συν.15 αριθ. πρωτ. 926/14-5-2019)

 Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 6-5-2019 έως και 12-5-2019 (συν.16  αρ. πρωτ.  933/14-5-2019)

5.2 Σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων προσωπικού (συν.17 αρ. πρωτ. 934/14-5-2019)

5.3 Εισήγηση για την απόσυρση παλιών Η/Υ και μηχανημάτων του γραφείου Θεσσαλονίκης (συν.18 αρ. πρωτ. 935/14-5-2019)

5.4 Παράταση επανυποβολής ΑΚΑ -ΑΚΕ Μαρτίου 2019 για κοινές επιχειρήσεις και Φεβρουαρίου 2019 για δημόσιους φορείς (συν.19 αρ. πρωτ. 936/14-5-2019)

5.5 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ περιόδου 1/2/2019-28/2/2019 (συν.20 αρ. πρωτ. 937/15-5-2019)

5.6 Εισήγηση για την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ (συν.21 αρ. πρωτ. 938/14-5-2019)

5.7 Εισήγηση για τη μεταφορά της πλατφόρμας συναλλασσόμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ στο CLOUD (συν.22 αρ. πρωτ. 939/14-5-2019)

5.8 Εισήγηση για την προμήθεια εμβολίων για το παιδιατρικό ιατρείο ΕΔΟΕΑΠ (συν.23 αρ. πρωτ. 940/14-5-2019)

5.9 Έγκριση δαπανών για καταστροφή αρχείου Γραφείου Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρχείου προς φύλαξη (συν.24 αρ. πρωτ. 941 /14-5-2019)

5.10 Πρακτικό επιτροπής για την επιλογή προσωπικού καθαριότητας (συν.25 αρ. πρωτ. 942/14-5-2019)

5.11 Σχετικά με τη χορήγηση προκαταβολής αποδοχών υπαλλήλου (συν.26 αρ. πρωτ.   943 /14-5-2019)

5.12 Έγκριση υπερωριών (συν.27 αρ. πρωτ. 944/14-5-2019)

5.13 Εισήγηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών(συν.28 αρ. πρωτ.   930/14-5-2019)

5.14 Έγκριση διαχωρισμού Ενεργητικού-Παθητικού, Εσόδων και Δαπανών ανά κλάδο (συν.29 αρ. πρωτ. 948 /14-5-2019)

5.15 Ενημερωτικό σημείωμα σε σχέση με εφαρμογές εταιρείας (συν.30 αρ. πρωτ. 945/14-5-2019)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1  Eνημέρωση για πρόσθετη παρέμβαση από ΕΣΗΕΑ (συν.31 αρ. πρωτ. 927/14-5-2019)

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών  

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.32 αριθ. πρωτ.  947/14-5-2019)

7.2 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 27/12/2018-8/5-2019 (συν.33 αριθ. πρωτ. 946/14-5-2019)