ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/29-5-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

2.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.1 αριθ. πρωτ. 1018/28-5-2019)

2.2 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων για εκτός ενδείξεων χορήγηση (συν.2 αριθ. πρωτ. 1019/28-5-2019)

2.3 Ειδικό Θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.3 αριθ. πρωτ. 1020/28-5-2019)

 Θέμα 3ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

3.1 Mεταβολές (συν.4 αριθ. πρωτ. 1025/28-5-2019)

3.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.5 αριθ. πρωτ. 1026/28-5-2019)

3.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1027/28-5-2019)

3.4 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου με αναπηρία (συν.7 αριθ. πρωτ. 1028/28-5-2019)

3.5 Αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων ασθενείας νέων ασφαλισμένων (συν.8 αριθ. πρωτ. 1029/28-5-2019)

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 20-5-2019 έως και 26-5-2019 (συν.9 αρ. πρωτ. 1021/28-5-2019)

4.2 Εισήγηση για έγκριση δαπανών (συν.10 αρ. πρωτ. 1022/28-5-2019)

4.3 Εισήγηση για έγκριση δαπάνης προμήθειας νέων διαδρόμων γυμναστικής (συν.11 αρ. πρωτ. 1023/28-5-2019)

4.4 Κατανομή και απόδοση εισπραχθέντος κύκλου εργασιών σε ΤΕΑΣ -ΕΤΑΣ περιόδου 1/3/2019-31/3/2019 (συν.12 αρ. πρωτ. 1024/28-5-2019)

4.5 Έγκριση δαπάνης για αναβάθμιση Οδοντιατρικής υπηρεσίας (συν.13 αρ. πρωτ. 1031/28-5-2019)

4.6 Έλεγχοι-προϋποθέσεις εγκρίσεων εξωσωματικής γονιμοποίησης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αρ. πρωτ. 1030/28-5-2019)

4.7 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Α΄τρίμηνο 2019 (συν.15 αρ. πρωτ. 1012/24-5-2019)

4.8 Δωρεά έντεκα παλιών και επισκευασμένων υπολογιστών σε σχολεία (συν.16 αρ. πρωτ. 1032/28-5-2019)

4.9 Πρακτικό επιτροπής για την προμήθεια μελανιών των εκτυπωτών του Οργανισμού (συν.17 αριθ.πρωτ. 1033/28-5-2019)

4.10 Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις Ν.4611/2019 (συν.18 αριθ.πρωτ. 1047/28-5-2019)

4.11 Έγκριση συμβάσεων θεματοφυλακής ΕΤΕ (συν. 19 αριθ.πρωτ. 1034/28-5-2019)

4.12 Περί σύστασης επιτροπής για την παραλαβή του έργου της παροχής Λογιστικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, από εταιρεία  (συν.20 αριθ.πρωτ. 1035/28-5-2019)

4.13 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Απριλίου (συν. 21 αρ.πρωτ. 7498/15-5-2019)

4.14 Σχετικά με την αποζημίωση Υπεύθυνης ακτινολογικού εργαστηρίου (συν.22 αρ.πρωτ. 1036/28-5-2019)

4.15 Σχετικά με την αποζημίωση Υπεύθυνου γυμναστηρίου (συν.23 αρ.πρωτ. 1037/28-5-2019)

4.16 Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων (συν.24 αρ.πρωτ. 1038/28-5-2019)

4.17 Σχετικά με την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε Δημοσιογράφο (συν.25  αρ.πρωτ. 1039/28-5-2019)

 Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Eπιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με το τελικό νομικό κείμενο για τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.26 αρ. πρωτ. 999/23-5-2019)

5.2 Ανακοίνωση ΣΗΠΕ για το Δελτίο Τύπου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.27 αρ. πρωτ. 7844/20-5-2019)

5.3 Επιστολή ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με αίτημα για παροχή διευκρινίσεων για τις οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν προς έγκριση από το Δ.Σ του Οργανισμού κατά τη συνεδρίαση της 22/5/2019 (συν.28 αριθ.πρωτ. 1014/28-5-2019)

5.4 Πόρισμα ελέγχου για την τοποθέτηση κάμερας και απάντηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (συν.29 αριθ.πρωτ. 1040/28-5-2019) & (συν.30 αριθ.πρωτ. 1041/28-5-2019)

5.5 Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με υπόθεση ασφαλισμένων (συν.31 αριθ.πρωτ. 1042/28-5-2019)

5.6 Περιγραφή θέσης Γενικού Διευθυντή (συν.32 αριθ.πρωτ. 1046/28-5-2019)

5.7 Γνωμοδότηση σχετικά με την υποχρέωση επιστημονικών περιοδικών σε καταβολή επι του 2% επι του κύκλου εργασιών τους. (συν.33 αριθ.πρωτ. 1045/28-5-2019)

5.8 Έγκριση πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης ΕΔΟΕΑΠ συν.34 αρ. πρωτ. 1043/28-5-2019)

5.8.1 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ)

5.8.2 Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας

5.8.3 Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

5.8.4 Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου

5.8.5 Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου

5.8.6 Πολιτική διαχείρισης Κινδύνων

5.8.7 Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης

5.8.8 Πολιτική Αμοιβών

5.8.9 Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας

5.8.10 Πολιτική Εξωτερικών Αναθέσεων

5.8.11 Πολιτική Λογιστικών Εργασιών

 Θέμα 6ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών  

6.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.35 αριθ. πρωτ. 1044/28-5-2019)