ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/5-6-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1  Εισήγηση για βεβαίωση Οφειλής  Εταιρείας για την ένταξη της στην Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Διαμέσου ΚEAO (συν.1 αριθ. πρωτ. 1070/4-6-2019)

2.2 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας  (συν.2 αριθ. πρωτ. 1071/4-6-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.3 αριθ. πρωτ. 1072/4-6-2019)

2.4  Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής  εταιρείας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1073/4-6-2019)

2.5 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1074/4-6-2019)

2.6 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής  εταιρείας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1075/4-6-2019)

2.7 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας  (συν.7 αριθ. πρωτ. 1076/4-6-2019)

2.8 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.8 αριθ. πρωτ. 1077/4-6-2019)

2.9 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας για την ένταξή της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.9 αριθ. πρωτ. 1078/4-6-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.10 αριθ. πρωτ. 1079/4-6-2019)

3.2 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.11 αριθ. πρωτ. 1080/4-6-2019)

3.3 Πόρισμα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.12 αριθ. πρωτ. 1081/4-6-2019)

3.4 Διευκρινήσεις Χορήγησης Κατασκηνωτικού Επιδόματος 2019 (συν.13 αριθ. πρωτ. 1082/4-6-2019)

3.5 Εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία με τον ΕΔΟΕΑΠ (συν.14 αριθ. πρωτ. 1083/4-6-2019)

 Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.15 αριθ. πρωτ. 1084/4-6-2019)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.16 αριθ. πρωτ. 1085/4-6-2019)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.17 αριθ. πρωτ. 1086/4-6-2019)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.18 αριθ. πρωτ. 1087/4-6-2019)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου(συν.19 αριθ. πρωτ. 1088/4-6-2019)

4.6 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τον διακανονισμό οφειλών ασφαλισμένων (ν. 4611/2019) (συν.20 αριθ. πρωτ. 1089/4-6-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 27-5-2019 έως και 2-6-2019 (συν.21 αρ. πρωτ.1090/4-6-2019)

5.2 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 (συν.22 αριθ. πρωτ. 1100/4-6-2019)

5.3 Σύσταση επιτροπής για την αναζήτηση προσφορών για την ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών-λογιστών του ελέγχου έτους 2018(συν.23 αριθ. πρωτ. 1091/4-6-2019)

5.4 Έλεγχοι-προϋποθέσεις εγκρίσεων εξωσωματικής γονιμοποίησης στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.24 αρ. πρωτ. 1030/28-5-2019)

5.5 Πρακτικό επιτροπής για την προμήθεια μελανιών των εκτυπωτών του Οργανισμού (συν.25 αριθ.πρωτ. 1033/28-5-2019)

5.6 Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης Χειρουργικών επεμβάσεων (συν.26 αριθ. πρωτ. 1092/4-6-2019)

5.7 Περί σύστασης επιτροπής για την παραλαβή του έργου της παροχής Λογιστικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την εταιρεία Mazars Α.Ε (συν.27 αριθ.πρωτ. 1035/28-5-2019)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ανακοίνωση ΣΗΠΕ για το Δελτίο Τύπου του ΕΔΟΕΑΠ (συν.28 αρ. πρωτ. 7844/20-5-2019)

6.2 Επικύρωση δια περιφοράς απόφασης σχετικά με την αποδοχή αιτήματος παραίτησης εταιρείας  από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2018(συν.29 αρ. πρωτ. 1093/4-6-2019)

6.3 Ενημέρωση Δικάσιμων μηνός Ιουνίου 2019(συν.30 αρ. πρωτ. 1094/4-6-2019)

6.4 Απολογισμός δικασίμων μηνός Μαΐου 2019 (συν.31 αρ. πρωτ.1095 /4-6-2019)

6.5 Πρόσκληση Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας στην Τακτική Γενική Συνέλευση (συν.32 αρ. πρωτ. 8599/315-2019)

6.6 Επιστολές ΕΙΤΗΣΕΕ σχετικά με εκ νέου αίτημα για παροχή έγγραφων διευκρινίσεων από ορκωτούς ελεγκτές σε σχέση με τα ερωτήματα που θέσαμε δια της από 27/5/2019 επιστολής &  Ερωτήματα ενόψει ολοκλήρωσης μελέτης αναλογιστικού έργου (συν.33 αριθ. πρωτ. 1052/30-5-2019) & (συν.34 αριθ. πρωτ. 1063/31-5-2019)

6.7 Έγκριση απαντήσεων σε επιστολές ΕΙΤΗΣΣΕ (συν.35 αριθ. πρωτ. 1096/4-6-2019)

6.8 Ενημερωτικό σημείωμα Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με υπόθεση ασφαλισμένων (συν.36 αριθ. πρωτ. 1042/28-5-2019)

6.9 Περιγραφή θέσης Γενικού Διευθυντή (συν.37 αριθ. πρωτ. 1097/4-6-2019)

6.10 Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επιλογής στελέχους (συν.38 αριθ. πρωτ. 1098/4-6-2019)

6.11 Γνωμοδότηση σχετικά με την υποχρέωση επιστημονικών περιοδικών σε καταβολή επι του 2% επι του κύκλου εργασιών τους. (συν.39 αριθ.πρωτ. 1045/28-5-2019)

 Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 5/12/2018-27/5/-2019 (συν.40 αριθ. πρωτ. 1099 /4-6-2019)