ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 47/17-10-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού) (συν.1 αριθμ. πρωτ.900/16-10-2018) & (συν.2/αριθμ.πρωτ. 901/16-10-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.903/16-10-2018)

3.2 Εισήγηση για αντιγριπικό εμβολιασμό (συν.4 αριθ. πρωτ.906/16-10-2018)

3.3 Εισήγηση για διευκρινίσεις για τη συμμετοχή ασφαλισμένων σε συνεδρίες φυσικοθεραπείες (συν.5 αριθ. πρωτ.907/16-10-2018)

3.4 Εισήγηση για περιορισμό ιατρικών επισκέψεων (συν.6 αριθ.πρωτ.908/16-10-2018)

3.5 Εισήγηση για παράταση νοσηλείας (συν.7 αριθ. πρωτ. 909/16-10-2018)

3.6 Εισήγηση για χορήγηση ταυτότητας ΕΔΟΕΑΠ σε συνταξιούχους (συν.8 αριθ. πρωτ. 910/16-10-2018)

 

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.9 αριθ. πρωτ. 912/16-10-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.10 αριθ. πρωτ. 913/16-10-2018)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.11 αριθ. πρωτ. 914/16-10-2018)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.12 αριθ. πρωτ. 915/16-10-2018)

4.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης και καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.13 αριθ. πρωτ.916/16-10-2018)

4.6 Απόδοση τμήματος επικουρικής σύνταξης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΥΕΚ) (συν.14 αριθ. πρωτ. 917/16-10-2018)

4.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.15 αριθ. πρωτ.918 /16-10-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-10-2018 έως και 14-10-2018 (συν.16 αρ. πρωτ.898/16-10-2018)

5.2 Προκαταβολή αποδοχών υπάλληλων (συν.17 αρ.πρωτ.893/16-10-2018) & (συν.18 αρ. πρωτ.894/16-10-2018)

5.3 Εισήγηση για σύσταση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων προς πρόσληψη διοικητικού προσωπικού στον Οργανισμό (συν.19 αρ. πρωτ.919/16-10-2018)

5.4 Έγκριση άδειας υπαλλήλου άνευ αποδοχών (συν.20 αρ. πρωτ.896/16-10-2018)

5.5 Εισήγηση για καταβολή αμοιβής σε συνεργαζόμενο δικηγόρο (συν.21 αρ. πρωτ.897/16-10-2018)

5.6 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (συν.22 αρ. πρωτ.920/16-10-2018)

5.7 Μηνιαία επενδυτική αναφορά χαρτοφυλακίου ΕΔΟΕΑΠ από την ΕΔΕΚΤ μηνός Σεπτεμβρίου 2018 και η από 10/7/2018 ενημερωτική επιστολή της ΕΔΕΚΤ. (συν.23 αρ. πρωτ.14626/15-10-2018) & (συν.24 αρ. πρωτ.10721/10-7-2018)

 Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επικύρωση απόφασης δια περιφοράς για την παράταση ΑΚΑ-ΑΚΕ (συν.25 αριθ. πρωτ.891/16-10-2018)

6.2 Αποστολή οικονομικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ (συν.26 αριθ. πρωτ.921/16-10-2018)

6.3 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.27 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018), (συν.28 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.29 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.4 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.30 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.5 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.31 αριθ. πρωτ.832/3-10-2018)

6.6 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.32 αριθ. πρωτ. 754 /24-9-2018)   

6.7 Επιστολή κ. Ντελέζου (συν.33 αριθ. πρωτ.888/12-10-2018) & κ. Καρούτζου (συν.34 αριθ. πρωτ.886 /12-10-2018) σχετικά με την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης ποσού 182.703,17€ για τιμολόγια προμηθευτή (συν.35 αριθ. πρωτ.899/16-10-2018)

7.2 Έγκριση καταβολής οικονομικής ενίσχυσης σε πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018(συν.36 αριθ.πρωτ. 911/16-10-2018)

7.3 Έγκριση δαπάνης για εκδίκαση αγωγής (PSI) (συν.37 αριθ. πρωτ.902/16-10-2018)