ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 48/24-10-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο:    Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας για την ένταξη της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διάμεσου ΚΕΑΟ (συν.1 αριθμ. πρωτ 933/23-10-2018)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.2 αριθ. πρωτ.947/23-10-2018)

3.2 Έλεγχοι – προϋποθέσεις εξωσωματικών γονιμοποιήσεων στον ΕΔΟΕΑΠ (συν.3 αριθ. πρωτ.940/23-10-2018)

3.3 Πορίσματα (4) Επιτροπής Φαρμάκων / Ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.4 αριθ. πρωτ.939/23-10-2018)

3.4 Σύμβαση ιδιωτικής κλινικής (Δ/Υ)

3.5 Εισήγηση για αμοιβή πολυποδεκτομών (συν.5 αριθ. πρωτ.941/-10-2018)

3.6 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ.934/23-10-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.7 αριθ. πρωτ.948/23-10-2018)

4.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.949/23-10-2018)

4.3 Απόδοση τμήματος επικούρησης ΕΔΟΕΑΠ για συνταξιοδότηση από τον   ΕΦΚΑ (συν.9 αριθ. πρωτ.950/23-10-2018)

4.4 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.10 αριθ. πρωτ.951/23-10-2018)

4.5 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.11 αριθ. πρωτ.952/23-10-2018)

4.6 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη      Γενική Συνέλευση (συν.12 αριθ. πρωτ.953/23-10-2018)

4.7 Αίτηση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  από το εθνικό συνταξιοδοτικό σύστημα στο συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεταφορά αναλογιστικού ισοδυνάμου (συν.13 αριθ. πρωτ.954/23-10-2018)

4.8  Εκτύπωση πληροφοριακού δελτίου για την Συνέλευση (Δ/Υ)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-10-2018 έως και 21-10-2018 (συν.14 αρ. πρωτ.936/23-10-2018)

5.2 Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της εξελεγκτικής επιτροπής -έλεγχος οικονομικών στοιχείων β’ τριμήνου 2018 (συν.15 αριθ. πρωτ.930/22-10-2018)

5.3 Σχετικά με διαγωνισμό για διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.16 αρ. πρωτ.935/23-10-2018)

5.4 Προκήρυξη διαγωνισμού για διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.17 αρ. πρωτ.938/23-10-2018)

5.5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ιατρών και διοικητικών υπαλλήλων στο γραφείο Θεσσαλονίκης (συν.18 αρ. πρωτ.956/23-10-2018)

5.6 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων (συν.19 αριθ. πρωτ. 964/23-10-2018)

5.7 Εφημερίες ιατρών ΕΔΟΕΑΠ (συν.20 αριθ. πρωτ. 944/-10-2018)

5.8 Συγκρότηση επιτροπής Ιατρών για αντιμετώπιση θεμάτων των ασφαλισμένων του Οργανισμού (συν.21 αριθ. πρωτ. 946/23-10-2018)

5.9 Συγκρότηση Υγειονομικής επιτροπής για περιπτώσεις αναρρωτικής άδειας άνω των 30 ημερών (συν.22 αριθ. πρωτ. 945/23-10-2018)

5.10 Σχετικά με αίτημα του μισθωτή του κυλικείου της οδού Ορμηνίου (συν.23 αριθ. πρωτ. 962/23-10-2018)

5.11 Πρακτικό επιτροπής για τη συνεργασία με παιδίατρο και ψυχίατρο (συν.24 αριθ. πρωτ. 943/23-10-2018)

5.12 Πρακτικό επιτροπής για πρόσληψη ραδιολόγου- ακτινολόγου (συν.25 αριθ. πρωτ. 942/23-10-2018)

5.13 Εισήγηση ανανέωση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη (συν.26 αριθ. πρωτ. 963/23-10-2018)

5.14 Εισήγηση για την Προκήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά του αρχείου του Οργανισμού (συν.27 αριθ. πρωτ. 955/23-10-2018)

5.15 Εισήγηση Ορισμού νέου διευθυντή γυμναστηρίου και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη νέου γυμναστή (συν. 28 αριθ. πρωτ. 957/23-10-2018)

5.16 Προκήρυξη για σύναψη σύμβαση με εταιρεία για τις μικροβλάβες (συν.29 αριθ. πρωτ. 959/23-10-2018)

5.17 Εισήγηση για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ψυχολόγο (συν.30 αριθ. πρωτ.961 /23-10-2018)

5.18 Εισήγηση για τη μεταφορά της αργίας της 28ης Οκτωβρίου 2018 (συν.31 αριθ. πρωτ. 960/23-10-2018)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Παρουσίαση του οργανογράμματος του Οργανισμού (Δ/Υ)

6.2 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018(συν.32 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.33 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.34 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.3 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.35 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.4 Ενημέρωση – καταγγελία για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Α’ τριμήνου 2018 από τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής (συν.36 αριθ. πρωτ 929/19-10-2018)

6.5 Επιστολή κ. Ντελέζου (συν.37 αριθ. πρωτ.888/12-10-2018) & κ. Καρούτζου (συν.38 αριθ. πρωτ.886 /12-10-2018) σχετικά με την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών

7.1 Έγκριση δαπάνης για τιμολόγια προμηθευτών (συν.39 αριθ. πρωτ.937/23-10-2018)