ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 49/07-11-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από αγγελιόσημο διαφημίσεων, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.6 αριθ. πρωτ.1005/6-11-2018)

3.2 Πορίσματα (2) Επιτροπής Φαρμάκων (συν.7 αριθ. πρωτ.1006/6-11-2018)

3.3 Πόρισμα Επιτροπής Ακοστολόγητων εξετάσεων (συν.8 αριθ. πρωτ.1007/6-11-2018)

3.4 Έκδοση ετεροχρονισμένου εισιτηρίου προς το Νοσοκομείο “Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.” (συν.9 αριθ. πρωτ.1008/6-11-2018)

3.5 Έκδοση ετεροχρονισμένου εισιτηρίου προς το Νοσοκομείο “Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.” (συν.10 αριθ. πρωτ.1009/6-11-2018)

3.6 Σύσταση Επιτροπής διαπραγματεύσεων (συν.11 αριθ. πρωτ.1012/6-11-2018)

3.7 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.12 αριθ. πρωτ.1001/6-11-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές  (συν.13 αριθ. πρωτ.1013/6-11-2018)

4.2 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.14 αριθ. πρωτ.1014/6-11-2018)

4.3 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.15 αριθ. πρωτ.1015/6-11-2018)

4.4 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.16 αριθ. πρωτ.1016/6-11-2018)

4.5 Οριστικοποίηση αναπηρικής σύνταξης,  καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης και χορήγηση δόσης από την εφάπαξ οικονομική ενίσχυσης (συν.17 αριθ. πρωτ.1017/6-11-2018)

4.6 Παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας (συν.18 αριθ. πρωτ.1018/6-11-2018)

4.7 Αίτηση ασφαλίστρου ανεργίας (συν.19 αριθ. πρωτ.1019/6-11-2018)

4.8 Αίτηση συνέχισης ασφάλισης ενήλικου τέκνου άνω των 36 ετών με καταβολή εισφοράς (συν.20 αριθ. πρωτ.1020/6-11-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 29-10-2018 έως και 2-11-2018 (συν.21 αρ. πρωτ.992/6-11-2018)

5.2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με διάφορες ειδικότητες ιατρών (συν.22 αρ. πρωτ.1024/6-11-2018)

5.3 Παροχή ειδικής πληρεξουσιότητα σε δικηγορική εταιρεία για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (συν.23 αρ. πρωτ.993/6-11-2018)

5.4 Έγκρισης κειμένου συμβάσεων με ιδιωτική κλινική(συν.24 αρ. πρωτ.1011/6-11-2018)

5.5 Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση φαρμάκου (Δ/Υ)

5.6 Αντικατάσταση πρακτικού επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της αναλογιστικής μελέτης (συν.25 αρ. πρωτ.1027/6-11-2018)

5.7 Εισήγηση για ενίσχυση πυροπλήκτων (συν.26 αρ. πρωτ.1026/6-11-2018)

5.8 Εισήγηση για σύμβαση ΕΔΟΕΑΠ με εταιρεία καταστροφής εμπιστευτικότητας εγγράφων (συν.27 αρ. πρωτ.1004/6-11-2018)

5.9 Έγκριση δαπάνης για ετήσια ανανέωση υπηρεσιών του WatchGuard Firewall M300 (συν.28 αρ. πρωτ.1025/6-11-2018)

5.10 Εισήγηση για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων  ασφαλισμένων ΕΔΟΕΑΠ(66) (συν.29 αρ. πρωτ.1022/6-11-2018)

5.11 Έγκριση ανάθεσης έργου για την επικαιροποίηση μητρώου ασφαλισμένου (συν.30 αρ. πρωτ.1023/6-11-2018)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση Δ.Σ. για την πρόσκληση στη Γιορτή των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού για το 2018 (συν.31 αριθ. πρωτ.15781/5-11-2018)

6.2 Επιστολή του ΠΣΑΤ για ενίσχυση (συν.32 αριθ. πρωτ.14138/5-10-2018)

6.3 Ημερολόγιο Δικασίμων μηνός Νοεμβρίου 2018 (συν.33 αριθ. πρωτ.994/2-10-2018)

6.4 Απολογισμός Δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2018 (συν.34 αριθ. πρωτ.995/2-10-2018)

6.5 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης για παράταση υποβολής ΑΚΕΕΔ(συν.35 αριθ. πρωτ.1002/2-10-2018)

6.6 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης συμβάσεων υπαλλήλων (συν.36 αριθ. πρωτ.1003/2-10-2018)

6.7 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018(συν.37 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.38 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.39 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.8 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.40 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.9 Επιστολή κας Σταθάτου (συν.41 αριθ. πρωτ.991/2-11-2018)

6.10 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.42 αριθ. πρωτ.987/2-11-2018)

6.11 Ενημέρωση από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ (συν.43 αριθ. πρωτ.15.223/25-10-2018)