ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 50/14-11-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

Αίτηση εταιρειών για ρύθμιση των οφειλών τους από, ασφαλιστικές εισφορές, δόσεις αναδρομικών του ν.4498/2017 & ποσοστού 2% επι του μηνιαίου κύκλου εργασιών του 4498/2017 βάσει του ν.4152/2013-παγια ρύθμιση (όπως αυτός τροποποιήθηκε βάσει του ν.4336/2015 και ισχύει έως σήμερα)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Επιτροπή ΤΥΠ Θεσσαλονίκης

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ.1054/13-11-2018)

3.2 Εισήγηση για την έγκριση του φαρμάκου Opdivo (συν.4 αριθ. πρωτ.1037/13-11-2018)

3.3 Έλεγχος τιμολογίων  (συν.5 αριθ. πρωτ.1052/13-11-2018)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.6 αριθ. πρωτ.1042/13-11-2018)

4.2 Εισηγητικό σημείωμα σχετικά με τη χορήγηση μειωμένης επικουρικής σύνταξης και προσωρινής μειωμένης  από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (συν.7 αριθ. πρωτ.1043/13-11-2018)

4.3 Απονομή επικουρικής σύνταξης (συν.8 αριθ. πρωτ.1044/13-11-2018)

4.4 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.9 αριθ. πρωτ.1045/13-11-2018)

4.5 Αναπροσαρμογή επικουρικής σύνταξης κατόπιν προσθήκης τμήματος από άλλον φορέα (συν.10 αριθ. πρωτ.1046/13-11-2018)

4.6 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.11 αριθ. πρωτ.1047/13-11-2018)

4.7 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.12 αριθ. πρωτ.1048/13-11-2018)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 5-11-2018 έως και 11-11-2018 (συν.13 αρ. πρωτ.1038/13-11-2018)

5.2 Εισήγηση για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (συν.14 αρ. πρωτ.1041/13-11-2018)

5.3 Έγκρισης κειμένου συμβάσεων με Ιατρικό ομιλο (συν.15 αρ. πρωτ.16264/13-11-2018)

5.4 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων (συν.16 αρ. πρωτ.1050/13-11-2018)

5.5 Σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης ελεγκτή ιατρού (συν.17 αρ. πρωτ.1039/13-11-2018)

5.6 Εισήγηση για καταβολή αποζημίωσης για προσέλευση στην Γ.Σ. (συν.18 αρ. πρωτ.1040/13-11-2018)

5.7 Αντικατάσταση πρακτικού επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος της αναλογιστικής μελέτης (συν.19 αρ. πρωτ. 1055/13-11-2018)

5.8 Προμήθεια αναλωσίμων μικροβιολογικού (συν.20 αρ. πρωτ.1049/13-11-2018)

5.9 Χορήγηση δόσης εφάπαξ σε συνταξιούχους κατά την απόφαση απονομής εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.21 αρ. πρωτ.1053/13-11-2018)

5.10 Εισήγηση για διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων εκτός ΕΔΟΕΑΠ (συν.22 αρ. πρωτ.1051/13-11-2018)

5.11 Μηνιαία Αναφορά της ΕΔΕΚΤ-ΑΠΕΥ μηνός Οκτωβρίου 2018 (συν.23 αρ. πρωτ.16273/13-11-2018)

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018(συν.24 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.25 αριθ. πρωτ.672 /7-9-2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.26 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

6.2 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.27 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)

6.3 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.28 αριθ. πρωτ.1032/9-11-2018)