ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης με αριθμό 53/03-12-2018

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2o :    Ανακοινώσεις και θέματα κ. Προέδρου

2.1 Διαρροή και αλλοίωση εμπιστευτικού ηλεκτρονικού  μηνύματος (συν.1 αριθ. πρωτ.1169/1-12-2018)

2.2 Επιστολές της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2018 (συν.2 αριθ. πρωτ.702/14-9-2018) & (συν.3 αριθ. πρωτ.672 /7-9- 2018) & Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για την έγκριση του Ισολογισμού έτους 2017 (συν.4 αριθ. πρωτ.748/20-9-2018)

2.3 Επιστολή της ΕΙΤΗΣΕΕ για τη σύναψη σύμβασης με νοσηλευτικά ιδρύματα (συν.5 αριθ. πρωτ.1057/14-11-2018)

2.4 Επιστολή κ. Καρούτζου (συν.6 αριθ. πρωτ.1032/9-11-2018)

2.5 Επιστολή κας Αντωνιάδου (συν.7 αριθ. πρωτ.755/24-9-2018)