ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα,  18 Οκτωβρίου 2019

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός επικούρησης, περίθαλψης και πρόνοιας των απασχολουμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, καθώς και των συνταξιούχων του. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε το έτος 1968,  είναι Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 248/1967  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και του Καταστατικού του.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ  διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Οδοντιατρικών μηχανημάτων με στόχο την αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής της Οδοντιατρικής υπηρεσίας.

  1. Τόποι παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στο κτίριο του ΕΔΟΕΑΠ:

    Σισίνη 18 & Ηριδανού – Ιλίσια – Αθήνα.

  1. Οι προσφορές μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών ή μέρους αυτών.

 

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται προσεγγιστικώς ότι θα ανέλθει στο ποσό των έως € 50.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον κάτωθι εξοπλισμό –  τοποθέτηση.
  2. Η αποπληρωμή της δαπάνης, θα γίνεται ως εξής:

Εντός δύο (2)  μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του τιμολογίου.

 

Γ. ΕΙΔΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Οδοντιατρική έδρα με προβολέα και γραμμές για μικρομότορ, αερότορ, υδροαεροσύριγγα και υπέρηχο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Α) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1) Να λειτουργεί με ηλεκτρομηχανικό σύστημα

2) Οι κινήσεις να ελέγχονται με κομβία επί της ταμπλέτας και ποδοδιακόπτες, να    πραγματοποιεί κίνηση ανόδου- καθόδου, ανακλήσεως, κατακλίσεως πλάτης μέχρι θέσεως trendelebourg.  Eπίσης να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης τοποθέτησης, έκπλυση και επιστροφή στην αρχική θέση, όπως και 3 τουλάχιστον ρυθμιζόμενες θέσεις μνήμης.

3) Η ταπετσαρία να είναι ανθεκτική και αντιολισθητική και το προσκέφαλο να είναι σπαστό και αναδιπλούμενο ώστε να παίρνει όλες τις δυνατές θέσεις.

4) Η κίνηση της πλάτης να γίνεται με ειδικό ανατομικό σχεδιασμένο σύστημα ώστε να ακολουθεί τις κινήσεις του σώματος σε συνδυασμό με το οριζόντιο μέρος του  καθίσματος.

5) Η έδρα πρέπει να εξασφαλίζει όλες τις συνθήκες υγιεινής με εύκολη πρόσβαση καθαρισμού σε όλα τα σημεία και με λείες και βαμμένες όλες τις  επιφάνειες.

Β) ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ

1) Να στηρίζεται στερεά στην έδρα. Όπου υπάρχουν μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή.

2) Η λεκάνη του πτυελοδοχείου να έχει διάμετρο περίπου 20 cm και να είναι από πορσελάνη.  Επίσης να φέρει σύστημα εκπλύσεως  και ποτήρι νερού τα οποία θα λειτουργούν με χρονοδιακόπτες.

3) Να φέρει θέση βοηθού με άκρα αναρρόφησης και σιελαντλίας.

4) Η σιελαντλία και η χειρουργική αναρρόφηση να λειτουργούν μέσω κενού. Οι εξωτερικοί σωλήνες να φέρουν ακροφύσια ρυθμιζόμενης ροής και να ενεργοποιούνται μόλις ανασηκωθούν από τη βάση τους.

5) Να φέρει φίλτρα συγκράτησης στερεών που θα καθαρίζονται  και θα αντικαθιστούνται εύκολα.

Γ) ΣΚΥΑΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED

1) Να εξασφαλίζει ψυχρό φωτισμό λευκής απόχρωσης και να είναι προσαρμοσμένος με πολύσπαστο βραχίονα και κατακόρυφο στυλό στην οδοντιατρική  μονάδα.

2) Να εξασφαλίζει ένταση 20.000 lux περίπου σε απόσταση 75 cm περίπου και οι διαστάσεις του πεδίου να ρυθμίζονται από το χρήστη. Επίσης η λυχνία να αντικαθίστανται εύκολα.

Δ) UNIT

1) Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με κομβία επιλογών. Να φέρει πολύσπαστη ταμπλέτα με κοπτικά εργαλεία.  Τα κορδόνια των εργαλείων θα κρέμονται από κάτω  ή  θα είναι από πάνω (κατόπιν παραγγελίας ) .

2) Οι θέσεις των κοπτικών να είναι πέντε

. Πολλαπλή αερουδροσύριγγα με αποσπώμενο  ρύγχος κλιβανιζόμενο.

. Δύο θέσεις aerοtor.

. Ηλεκτρικό μικρομότορ ρυθμιζόμενης ισχύος 40.000 στροφών περίπου με εσωτερικό  σπρέι και ρυθμιζόμενο αριθμό στοφών από ποδοδιακόπτη ή από ποτενσιόμετρο

Με  γραμμή  συσκευής υπερήχων.

Ε) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Να συνοδεύεται από κατάλληλο κομπρεσέρ αέρα με ηχομόνωση.

2) Να συνοδεύεται από κάθισμα οδοντιάτρου.

3) Να φέρει κατάλληλες γειώσεις και ηλεκτρικές ασφάλειες.

4) Να διαθέτει ποιοτικούς σωλήνες παροχέτευσης νερού και αέρα.

5) Να φέρει όλες τις πιστοποιήσεις CE και ISO από το εργοστάσιο κατασκευής.

2 Χειρουργική αναρρόφηση με διαχωριστή / συλλέκτη αμαλγάματος με τουλάχιστον 95% κατακράτηση σωματιδίων αμαλγάματος.
3 Διαχωριστής / συλλέκτης αμαλγάματος με τουλάχιστον 95% κατακράτηση των σωματιδίων αμαλγάματος και τοποθέτηση στην υπάρχουσα χειρουργική αναρρόφηση.
4 Υπέρηχος  (ultrasonic piezo scaler ) για ενσωμάτωση  στην οδοντιατρική έδρα ή φορητή

 

5 Διαφανοσκόπιο  (δυο θέσεων ηλεκτροστατικής βαφής , διαστάσεις τουλάχιστον (50x90x10)

 

6 Τοποθέτηση οδοντιατρικού  πάγκου, (εργαλειοθήκη)  μήκους  2m με βάθος 40+40 cm , με συρτάρια και πόρτες , διπλός , μπροστά και πίσω ( δίφατσος)  και Plexiglas αδιάφανο , ύψους 1,10 στη μέση. Επιπλέον  ξεχωριστά, ντουλάπι με νεροχύτη,  μήκοuς  1,40m με  βάθος  0,60m, με ανοξείδωτο πάγκο – νεροχύτη και σύνδεση αυτού στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Απαιτείται υλικό ανθεκτικό και κατάλληλο για οδοντιατρική χρήση μη πορώδες.
7 Διοδικό laser μαλακών ιστών 3-10 Watt και συχνότητας 800-1100nm.

  

Δ. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) *

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
         1. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ 2    
         2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 4    
         3. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ/ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ  

1

   
         4. ΥΠΕΡΗΧΟΣ 1    
         5. ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 1    
         6. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ 1    
         7. ΔΙΟΔΙΚΟ LASER ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1    

* Σημείωση: Να γίνεται αναφορά του ποσοστού ΦΠΑ.

 

Ε. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θα παρέχεται εγγύηση ενός τουλάχιστον έτους που θα περιλαμβάνει την άμεση αποκατάσταση (εντός 24 ωρών) της λειτουργίας από οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία χωρίς κόστος για τον ΕΔΟΕΑΠ.

 

ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Θα προσφερθεί από τον προμηθευτή πλήρης εκπαίδευση στη λειτουργία και αποκατάσταση του συστήματος από βλάβες και δυσλειτουργίες.

 

Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

H Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΔΟΕΑΠ θα αποσφραγίσει σε ειδική συνεδρίασή της, τις οικονομικές προσφορές. Το κριτήριο κατακύρωσης θα γίνει ανά προσφερόμενο είδος στην εταιρεία που πληροί τους όρους και απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και θα έχει αναδειχθεί ως αυτή με την πλέον συμφέρουσα οικονομοτεχνική προσφορά στο  προσφερόμενο είδος.

 

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές  θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Α. Χρόνο παράδοσης των  προσφερόμενων  μηχανημάτων.

Β. Τρόπο Πληρωμής

Γ. Σύντομο profile της εταιρείας σας & ενδεικτικό ενεργό πελατολόγιο.

Οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος σκόπιμο, μπορεί να αποσταλεί με την προσφορά.

 

 Θ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Όλα τα ανωτέρω είδη που περιγράφονται στο σημείο Γ΄,  θα συνοδεύονται από κάθε τι απαραίτητο και θα παραδοθούν με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Ο προμηθευτής θα αναλάβει με δικά του έξοδα την εκπαίδευση του προσωπικού του Οδοντιατρικού τμήματος στο χειρισμό των μηχανημάτων. Θα παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημα εγχειρίδια συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα. Τα ανωτέρω εγχειρίδια επίσης να δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Προθεσμίες

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν κλειστή  προσφορά  στα κεντρικά γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18, ΤΚ 11528 Αθήνα, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων κατά τις  ώρες 08.00 – 16.00,   ή να την αποστείλουν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019. Η έγκαιρη υποβολή των προσφορών, θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου ή την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

 

 Τρόπος υποβολής προσφορών

Κάθε προσφορά θα τεθεί σε κυρίως σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ο οποίος θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους.

Τα  περιεχόμενα του κυρίως ως ανωτέρω σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς, ορίζονται ως εξής:

Α. Ένας ξεχωριστός φάκελος σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μηχανημάτων, όπως απαιτούνται από την παρούσα.

Β. Ένας ξεχωριστός σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά για κάθε είδος χωριστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Γιούλη Περδίκη στο τηλ. 210 – 7264348 (email: yiouli@edoeap.gr).