ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

 

H Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ασφαλισμένοι μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο, την εργασία για την οποία ασφαλίστηκαν στον Οργανισμό, εξακολουθεί η ασφάλιση των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους στον κλάδο υγείας, κατόπιν αίτησης, την οποία θα πρέπει να υποβάλουν στον Οργανισμό εντός δύο (2) μηνών από τη διακοπή της εργασίας τους ή τη διακοπή της παροχής του επιδόματος ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άνεργοι και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση  έχουν οι άνεργοι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα σε άλλο  φορέα, εφόσον :

  • είναι ενήμεροι
  • υποβάλουν αίτηση διακανονισμού μέχρι την 18/10/2019,
  • εξοφλήσουν την οφειλή τους έως 18/10/2019 (εξόφληση ή μερική αποπληρωμή για υπόλοιπο οφειλής μικρότερο των τριών μηνών).

Ασφαλισμένοι που κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2019 δεν εμφανίζουν εισφορές (δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται σε ΑΚΑ –Αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών ή μισθοδοτικές καταστάσεις), έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον μέχρι την 18/10/2019 προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει απασχόληση/επιδότηση, για την οποία καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΔΟΕΑΠ ή υποβάλουν αίτηση για ασφάλιστρο ανεργίας και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής ή βρίσκονται υπό συνταξιοδότηση.

Οι συνταξιούχοι περιθαλπόμενοι με υποχρέωση καταβολής εισφοράς, έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον είναι ενήμεροι (ή έχουν οφειλή μικρότερη των τριών μηνών).

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ασφάλισης & Επικοινωνίας τηλ.210 7264700 -επιλογή 2 και στη συνέχεια 3.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ