ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2019 ΘEMA: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   3/2019

ΘEMA: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι με το αριθμ. πρωτ.  Φ.20155/35276/Δ16.868/21-5-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του ΕΔΟΕΑΠ γίνεται δεκτό ότι ο έμμισθος δικηγόρος δεν είναι μισθωτός, ούτε έχει σχέση εξηρτημένης εργασίας με τον εντολέα του, αλλά αποκλειστικά σχέση έμμισθης εντολής. Ο δε χαρακτηρισμός της αμοιβής του, στην περίπτωση αυτή, ως αμοιβή από μισθωτές υπηρεσίες, έχει γίνει μόνο για φορολογικούς σκοπούς, χωρίς να μεταβάλει τη φύση των δικηγορικών υπηρεσιών, είτε ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία είτε ως σχέσης έμμισθης εντολής.

Κατά συνέπεια, δεν πληρούται για τους δικηγόρους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, η νόμιμη προϋπόθεση που τίθεται για την ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. των μισθωτών στις επιχειρήσεις αυτές, καθ’ όσον οι έμμισθοι δικηγόροι δεν μπορούν να θεωρηθούν μισθωτοί αυτών.

Με βάση τα ανωτέρω, οι εργοδότες δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στις ΑΚΑ που υποβάλλουν στον ΕΔΟΕΑΠ τους έμμισθους δικηγόρους για τον χρόνο από τούδε και εφεξής, δηλαδή από την ΑΚΑ Νοεμβρίου και εντεύθεν.

Θα ακολουθήσει νεότερη  εγκύκλιος του Οργανισμού, σχετικά με τα μέχρι σήμερα καταβληθέντα ποσά ασφαλιστικών εισφορών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ