ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΑΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 1) Α.Κ.Α. – Α.Κ.Ε., 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, 3) ΑΚΕΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι για τις εφαρμογές 1) ΑΚΑ-ΑΚΕ, 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ, και 3) ΑΚΕΕΔ
τα διαστήματα υποβολής στον ΕΔΟΕΑΠ για το έτος 2020, διαμορφώνονται ως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1) Α.Κ.Α.-Α.Κ.Ε. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020, ΔΠ 2020 & ΔΧ 2020 (εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) , 2) ΑΚΕ ΧΩΡΙΣ ΑΚΑ και 3) ΑΚΕΕΔ

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/2/2020 03/03/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2020 31/03/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/4/2020 30/04/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/5/2020 01/06/2020
ΜΑΙΟΣ 01/6/2020 30/06/2020
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 01/6/2020 30/06/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/7/2020 31/07/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/8/2020 31/08/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/9/2020 30/09/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/10/2020 02/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/11/2020 30/11/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/12/2020 31/12/2020
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/1/2021 01/02/2021
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 01/02/2021 01/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2020-12/2020

ΜΗΝΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Κ.Α.
ΑΠΟ ΕΩΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 01/3/2020 31/03/2020
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01/4/2020 30/04/2020
ΜΑΡΤΙΟΣ 01/5/2020 01/06/2020
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 01/6/2020 30/06/2020
ΜΑΙΟΣ 01/7/2020 31/07/2020
ΙΟΥΝΙΟΣ 01/8/2020 31/08/2020
ΙΟΥΛΙΟΣ 01/9/2020 30/09/2020
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 01/10/2020 02/11/2020
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 01/11/2020 30/11/2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01/12/2020 31/12/2020
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/1/2021 01/02/2021
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 01/2/2021 01/03/2021

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

  1. Η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στις εφαρμογές λαμβάνεται ως ημερομηνία υποβολής αυτών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ