ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης με αριθμό 26/19-6-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεαρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.1 αριθ. πρωτ. 1182/18-6-2019)

2.2 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.2 αριθ. πρωτ. 1183/18-6-2019)

2.3 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.3 αριθ. πρωτ. 1184/18-6-2019)

2.4 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1185/18-6-2019)

2.5 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1186/18-6-2019)

2.6 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1187/18-6-2019)

2.7 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.7 αριθ. πρωτ. 1188/18-6-2019)

2.8 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.8 αριθ. πρωτ. 1189/18-6-2019)

2.8 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.9 αριθ. πρωτ. 1190/18-6-2019)

2.10 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας συν.10 αριθ. πρωτ. 1191/18-6-2019)

2.11 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.11 αριθ. πρωτ. 1192/18-6-2019)

2.12 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.12 αριθ. πρωτ. 1193/18-6-2019)

2.13 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.13 αριθ. πρωτ. 1194/18-6-2019)

2.14 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.14 αριθ. πρωτ. 1195/18-6-2019)

2.15 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ & ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.15 αριθ. πρωτ. 1196/18-6-2019)

 

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.16 αριθ. πρωτ. 1198/18-6-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.17 αριθ. πρωτ. 1199/18-6-2019)

3.3 Εισήγηση για την έγκριση ακτινοθεραπειών με τεχνική IMRT (συν.18 αριθ. πρωτ. 1200/18-6-2019)

3.4 Εισηγήσεις για τη συμμετοχή ασφαλισμένων στο κόστος βηματοδότη (συν.19 αριθ. πρωτ. 1201/18-6-2019)

 

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.20 αριθ. πρωτ. 1202/18-6-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.21 αριθ. πρωτ. 1203/18-6-2019)

4.3 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.22 αριθ. πρωτ. 1204/18-5-2019)

4.4 Απονομή μειωμένης προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.23 αριθ. πρωτ. 1205/18-6-2019)

4.5 Απονομή επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου (συν.24 αριθ. πρωτ. 1206/18-6-2019)

4.6 Συνέχιση καταβολής επικουρικής σύνταξης δικαιοδόχων (συν.25 αριθ. πρωτ. 1207/18-6-2019)

4.7 Καταβολή ποσού από την εγκεκριμένη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση (συν.26 αριθ. πρωτ. 1208/18-6-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 10-6-2019 έως και 16-6-2019 (συν.27 αριθ. πρωτ. 1209/186-2019)

5.2 Εισηγητικό σημείωμα για κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας χαρτικών και ειδών καθαριότητας (συν.28 αριθ. πρωτ. 1210/186-2019)

5.3 Σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων (συν.29 αριθ. πρωτ. 1092/4-6-2019)

5.4 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού (συν.30 αριθ. πρωτ. 1211/186-2019)

5.5 Εισήγηση για την προμήθεια αναλωσίμων (συν.31 αριθ. πρωτ. 1212 /18-6-2019)

5.6 Εισήγηση για την επιλογή φυσικοθεραπευτή (συν.32 αριθ. πρωτ. 1213/18-6-2019)

5.7 Εισήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για το μικροβιολογικό τμήμα (συν.33 αριθ. πρωτ. 1214/18-6-2019)

5.8 Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε υπάλληλο του Οργανισμού μας (συν.34 αριθ. πρωτ. 1215/186-2019)

5.9 Έγκριση υπερωριών (συν.35 αριθ. πρωτ. 1217/18-6-2019)

5.10 Απόδοση χαρτοφυλακίου ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ μηνός Μαΐου (συν.36 αρ.πρωτ. 9401/13-6-2019)

5.11 Έγκριση πρότασης για εξόφληση νοσοκομείου (συν.37 αριθ. πρωτ. 1216/18-6-2019)

 

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Ενημέρωση για την Αναλογιστική Μελέτη (Δ.Υ)

6.2 Ενημέρωση σχετικά με ευχαριστήρια επιστολή ασφαλισμένης του Οργανισμού μας (συν.38 αρ. πρωτ.9344/12-6-2019)

6.3 Eπιστολή κ. Καρούτζου σχετικά με την ανάθεση ελέγχου σε EUROFAST (συν.39 αρ. πρωτ.1197/18-6-2019)

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών  

7.1 Έγκριση Τιμολόγιων Προμηθευτών 28/3/2019-10/6/2019 (συν.40 αριθ. πρωτ. 1218/18-6-2019)