ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 27/26-6-2019

Θέμα 1ο:     Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεαρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Εισήγηση για ρύθμιση της οφειλής από αγγελιόσημο διαφήμισης βάσει του Ν. 4158/2013-πάγια ρύθμιση (συν.1 αριθ. πρωτ. 1261/25-6-2019)

2.2 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ειδικής εισφοράς διαδικτύου (συν.2 αριθ. πρωτ. 1262/25-6-2019)

2.3 Διαγραφή υποβληθεισών ΑΚΑ-ΑΚΕ με σκοπό την ορθή επανυποβολή τους (συν.3 αριθ. πρωτ. 1263/25-6-2019)

2.4 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.4 αριθ. πρωτ. 1264/25-6-2019)

2.5 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.5 αριθ. πρωτ. 1265/25-6-2019)

2.6 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.6 αριθ. πρωτ. 1266/25-6-2019)

2.7 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.7 αριθ. πρωτ. 1267/25-6-2019)

2.8 Καταλογισμός οφειλής – Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές εργατικές-εργοδοτικές, από εργοδοτικές εισφορές 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών και από αγγελιόσημο καταχωρίσεων καθώς και λοιπές επιβαρύνσεις, επιχείρησης/εταιρείας (συν.8 αριθ. πρωτ. 1268/25-6-2019)

2.9 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας, για την ένταξή της στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών διαμέσου ΚΕΑΟ (συν.9 αριθ. πρωτ. 1269/25-6-2019)

2.10 Εισήγηση για βεβαίωση οφειλής εταιρείας (συν.10 αριθ. πρωτ. 1271/25-6-2019)

2.11 Διαγραφή υποβληθείσας ΑΚΕ χωρίς ΑΚΑ (συν.11 αριθ. πρωτ. 1272/25-6-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.12 αριθ. πρωτ. 1273/25-6-2019)

3.2 Πορίσματα επιτροπής έγκρισης φαρμάκων υψηλού κόστους (συν.13 αριθ. πρωτ. 1274/25-6-2019)

3.3 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.14 αριθ. πρωτ. 1275/25-6-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Mεταβολές (συν.15 αριθ. πρωτ. 1285/25-6-2019)

4.2 Απονομή προσωρινής επικουρικής σύνταξης (συν.16 αριθ. πρωτ. 1286/25-6-2019)

4.3 Αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων ασθενείας εργαζομένων (συν.17 αριθ. πρωτ. 1287/25-6-2019)

4.4 Αιτήσεις για χορήγηση επιδομάτων ασθενείας-λοχείας εργαζομένων με ημιαπασχόληση (συν.18 αριθ. πρωτ. 1288/25-6-2019)

Θέμα 5ο:     Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 17-6-2019 έως και 23-6-2019 (συν.19 αριθ. πρωτ. 1276/256-2019)

5.2 Εισήγηση για έγκριση δαπανών (συν.20 αριθ. πρωτ. 1277/256-2019)

5.3 Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε ιατρό του Οργανισμού μας (συν.21 αριθ. πρωτ. 1278/256-2019)

5.4 Ενημέρωση για την έναρξη ελέγχου οικονομικών στοιχείων από την Εξελεγκτική Επιτροπή (συν.22 αριθ. πρωτ. 1255/246-2019)

5.5 Τροποποίηση απόφασης που λήφθηκε στη ΣΔΣ 20/8-5-2019, σχετικά με την πρόσκληση στις εργασίες της 39ης Γενικής Συνέλευσης της ΑΙΜ στο Λουξεμβούργο (συν.23 αριθ. πρωτ. 1279/256-2019)

5.6 Eνημέρωση για έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και για τις απαντήσεις του Οργανισμού μας (συν.24 αριθ. πρωτ. 1249/216-2019) & (συν.25 αριθ. πρωτ. 1284/256-2019)

5.7 Ενημέρωση για την έκθεση Ορκωτού-Ελεγκτή (αριθ. πρωτ. 1254/216-2019)

5.8 Καταβολή επιδόματος αδείας (συν.26 αριθ. πρωτ. 1280/256-2019)

 

Θέμα 6ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

6.1 Καταγραφή δια περιφοράς απόφασης σχετικά με πληρωμένη καταχώριση στις εφημερίδες (συν.27 αριθ. πρωτ. 1281/25-6-2019)

 

Θέμα 7ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών  

7.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.28 αριθ. πρωτ. 1282/25-6-2019)

7.2 Καταβολή αμοιβής σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη και έκδοση αντιγράφων δικαστικών πληρεξουσίων (συν.29 αριθ. πρωτ. 1283/25-6-2019)