ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/17-7-2019

Θέμα   1ο:   Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα Εσόδων (Εισηγητής: Διευθύντρια, Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Διοικητικού-Λειτουργίας Υπηρεσιών & Οικονομικού)

2.1 Ενημέρωση για βεβαιώσεις οφειλών υπόχρεων εργοδοτών και για την αποστολή τους στο ΚΕΑΟ (συν.1 αριθ. πρωτ. 1416/16-7-2019)

2.2 Παράταση υποβολής ΑΚΕΕΔ (συν.2 αριθ. πρωτ. 1417/16-7-2019)

Θέμα 3ο:     Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και  Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.3 αριθ. πρωτ. 1418/16-7-2019)

3.2 Εκκρεμή αιτήματα φορέων παροχής υγείας για συνεργασία (συν.4 αριθ. πρωτ. 1419/16-7-2019)

3.3 Συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος βηματοδότη (συν.5 αριθ. πρωτ. 1420/16-7-2019)

3.4 Ειδικό θέμα ΤΥΠ Θεσσαλονίκης (συν.6 αριθ. πρωτ. 1421/16-7-2019)

Θέμα 4ο:     Διάφορα Θέματα

4.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 8-7-2019 έως και 14-7-2019 (συν.7 αριθ. πρωτ. 1422/167-2019)

4.2 Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή (συν.8 αριθ. πρωτ. 1414/157-2019)

4.3 Σχετικά με την προμήθεια αναλωσίμων για το μικροβιολογικό εργαστήριο (συν.9 αριθ. πρωτ. 1423/167-2019)

4.4 Σχετικά με τη σύναψη σύμβασης τεχνικής υποστήριξης της πλατφόρμας εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό μας με εταιρεία  (συν.10 αριθ. πρωτ. 1424/167-2019)

4.5 Εισήγηση σχετικά με την έγκριση πρακτικού επιλογής προσωπικού στον Τομέα Πληροφορικής (συν.11 αριθ. πρωτ. 1425/167-2019)

4.6 Εισήγηση για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (συν.12 αριθ. πρωτ. 1426/167-2019)

4.7 Σχετικά με την έγκριση δράσεων για την υγεία, την πρόληψη και την οικονομία (συν.13 αριθ. πρωτ. 1427/167-2019)

4.8 Καταβολή επιδόματος ισολογισμού 2018 (συν.14 αριθ. πρωτ. 1428/167-2019)

4.9 Εισηγητικό σημείωμα για ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένης μας (συν.15 αριθ. πρωτ. 1429/167-2019)

4.10 Διενέργεια διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο κτίριο επί της οδού Ορμινίου 38 (συν.16 αριθ. πρωτ. 1432/167-2019)

4.11 Έγκριση υπερωριών (συν.17 αριθ. πρωτ. 1433/167-2019)

4.12 Ενημερωτικό σημείωμα για το εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας ομάδας Β (συν.18 αριθ. πρωτ. 1435/167-2019)

 

Θέμα 5ο:     Ανακοινώσεις κ. Προέδρου

5.1 Επιστολή κ.Καρούτζου και κας Σταθάτου σχετικά με την τήρηση νομιμότητας στην οικονομική διαχείριση (συν.19 αριθ. πρωτ. 1400/10-7-2019)

5.2 Σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης (συν.20 αριθ. πρωτ. 1398/16-7-2019)

5.3 Σχετικά με τον κλάδο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετα την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης (συν.21 αριθ. πρωτ. 1434/16-7-2019)

 

Θέμα 6ο:     Έγκριση Διαφόρων Δαπανών 

6.1 Καταβολή αμοιβής για την ανάθεση υποθέσεων αγγελιοσήμου σε δικηγόρους (συν.22 αριθ. πρωτ. 1430/16-7-2019)

6.2 Καταβολή αμοιβής σε δικαστικό επιμελητή (συν.23 αριθ. πρωτ. 1431/16-7-2019)