ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/23-7-2019

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών (Υπεύθυνοι: Γεν. Γραμματέας, Διευθύντρια)

Θέμα 2ο: Θέματα κ. Προέδρου

2.1 Εισήγηση σχετικά με επικουρικές συντάξεις μετά την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης (συν.1 αριθ. πρωτ. 1398/9-7-2019)

2.2 Εισήγηση σχετικά με τον κλάδο της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης μετά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης (συν.2 αριθ. πρωτ. 1455/22-7-2019)

2.3 Επιστολή κας Σταθάτου σχετικά με το φυλλάδιο «Ένας Χρόνος ΕΔΟΕΑΠ» (συν.3 αριθ. πρωτ. 1437/18-7-2019)

2.4 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επι της αγωγής του Οργανισμού κατά της Τράπεζας της Ελλάδος (συν.4 αριθ. πρωτ. 1454/22-7-2019)

Θέμα 3ο: Θέματα Υγείας και Περίθαλψης (Εισηγητές: Πρόεδρος ΤΥΠ και Επιτροπή ΤΥΠ, Υπεύθυνος: Τομεάρχης ΤΥΠ)

3.1 Ειδικά θέματα ΤΥΠ Αθηνών (συν.5 αριθ. πρωτ. 1450/22-7-2019)

Θέμα 4ο: Θέματα Ασφάλισης (Εισηγητής : Διευθύντρια, Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνος: Τομεάρχης Ασφάλισης & Επικοινωνίας)

4.1 Μεταβολές (συν.6 αριθ. πρωτ. 1451/22-7-2019)

4.2 Απονομή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης (συν.7 αριθ. πρωτ. 1452/22-7-2019)

Θέμα 5ο: Διάφορα Θέματα

5.1 Εισροές-εκροές χρηματικών διαθεσίμων από 15-7-2019 έως και 21-7-2019 (συν.8 αριθ. πρωτ. 1453/227-2019)