ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Ενημέρωση για οδοντιατρικές εργασίες εκτός ΕΔΟΕΑΠ

Ενημέρωση για οδοντιατρικές εργασίες

εκτός ΕΔΟΕΑΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που επήλθαν, λόγω κορονοϊού, στις οδοντιατρικές εργασίες που πραγματοποιούνται με συμβεβλημένους και μη οδοντιάτρους.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για διάστημα 2 μηνών όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΔΟΕΑΠ οδοντίατροι θα πρέπει να αποστέλλουν στο dentalcheck@edoeap.gr τα εξής:

ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

1. Γνωμάτευση εργασιών

2. Πανοραμική ακτινογραφία ή οπισθοφατνιακή ή φωτογραφία ή περιοδοντόγραμμα που να δικαιολογούν την εργασία που πρόκειται να γίνει. Εξαιρούνται καθαρισμοί, θερ. γενικευμένης και εντοπισμένης ουλίτιδας, νάρθηκες, φθοριώσεις.

3. Σε περιπτώσεις εργασιών μέχρι 70 ευρώ δεν θα απαιτείται άλλο έγγραφο πλην της γνωμάτευσης.

Στη συνέχεια θα απαντά ο ελεγκτής οδοντίατρος εγκρίνεται η έναρξη εργασιών για τον οδοντίατρο (ονομαστικά)

ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

1. Φωτογραφία (εμφράξεις, νάρθηκες, προσθετικές εργασίες κλπ) ή πανοραμική (χειρουργικές πράξεις, εμφυτεύματα, εξαγωγές, οστικά μοσχεύματα, προσθετική) ή οπισθοφατνιακή ακτινογραφία (ενδοδοντικές θεραπείες, εμφράξεις, εξαγωγές κλπ) που να δικαιολογεί την εργασία που έχει γίνει

2. Απόδειξη πληρωμής (για μη συμβεβλημένους)

Στη συνέχεια θα απαντά ο ελεγκτής οδοντίατρος εάν εγκρίνονται οι εργασίες, θα καταχωρίζονται (οι εργασίες) και η εντολή πληρωμής στο αρχείο του ασθενούς από τον ελεγκτή όπως γίνεται μέχρι τώρα και θα εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό, το οποίο θα αποστέλλεται στον οδοντίατρο ηλεκτρονικά. Κατόπιν οι οδοντίατροι θα πρέπει να στέλνουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση typ@edoeap.gr και εν συνεχεία ταχυδρομικά στη διεύθυνση όλα τα πρωτότυπα παραστατικά πληρωμής που απαιτούνται σύμφωνα με τη σύμβασή τους.

Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ΕΔΟΕΑΠ θα φροντίζει για την άμεση εξόφληση του 80% της αξίας του, ενώ με την ταχυδρομική παραλαβή των παραστατικών και την εκκαθάρισή τους σε δεύτερο χρόνο, θα εξοφλείται και το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου. Πρωτόκολλο θα δίνεται με την παραλαβή των πρωτότυπων παραστατικών, το οποίο μπορεί να αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που θα δηλώσει κάθε πάροχος μαζί με την αποστολή των παραστατικών.