Νέα και ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  ΑΕ

Εν μέσω των πρωτόγνωρων συνθήκων που βιώνει η χώρα μας και όλη η ανθρωπότητα, η Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ προτάσσει την Κοινωνική Αλληλεγγύη ως υπέρτατη αρχή και μεριμνά για όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες που πλήττονται περισσότερο.

Ειδικά για τους εργαζόμενους της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ που παραμένουν εκτός εργασίας και δεν καλύπτονται για υγειονομική περίθαλψη από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον δε λάβουν επίδομα λόγω ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, να υποβάλλουν αίτημα για υπαγωγή στο ασφάλιστρο ανεργίας, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2020, προκειμένου να μη διακοπεί η ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ για εκείνους και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν συνημμένα στην ηλ.διεύθυνση asfalisi@edoeap.gr εκκαθαριστικό φορολογ. έτους  2018 και την υπεύθυνη δήλωση  συμπληρωμένη. Εφόσον στο εκκαθαριστικό εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, θα πρέπει να δικαιολογηθεί η προέλευσή τους (πχ επίδομα ανεργίας).

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό της εισφοράς ασθενείας λόγω ανεργίας ανέρχεται στα €46,15 και της μειωμένης εισφοράς σε €23,08, για όσους το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000 ευρώ).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας, τηλ. 210 7264700 επιλογή 2 και στη συνέχεια -1.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ