ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2020

Ο ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε τη χορήγηση του κατασκηνωτικού επιδόματος για το έτος 2020, ως εξής:

Το επίδομα αφορά παιδιά έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2005 έως 31/5/2014 και προϋπόθεση για την καταβολή του είναι, η μη δυνατότητα λήψης της παροχής από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, είτε λόγω εισοδήματος, είτε λόγω απόρριψης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες των μη δικαιούχων ή και αποκλεισμένων του ΟΑΕΔ (οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ).

Για να χορηγηθεί επομένως το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει το οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να είναι μεγαλύτερο των 28.000,00 € (άρα να μην μπορεί να υποβάλλει αίτημα στον ΟΑΕΔ) ή να έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στον ΟΑΕΔ και να έχει απορριφθεί, συνεπώς να περιλαμβάνεται στους πίνακες απόρριψης.

Το επίδομα κατασκήνωσης του ΕΔΟΕΑΠ χορηγείται στους ασφαλισμένους του, όταν το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2019 (αθροιστικά και οι δυο γονείς μαζί) δεν υπερβαίνει τις 28.000,00 € (ποσό που έχει ορίσει ως ανώτατο όριο ο ΟΑΕΔ), προσαυξημένο κατά 7.000,00 € για κάθε παιδί. Αναλυτικά:

Οικογενειακή κατάσταση Ανώτατο ετήσιο εισόδημα των δυο γονέων
Δικαιούχος με 1 παιδί < 35.000,00 €
Δικαιούχος με 2 παιδιά < 42.000,00 €
Δικαιούχος με 3 παιδιά < 49.000,00 €

Διευκρινίζεται ότι, για περιπτώσεις διαζευγμένων ασφαλισμένων όπου υπάρχει αδυναμία προσκόμισης εκκαθαριστικών και των δυο γονέων, το επίδομα θα χορηγείται με την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα που ασφαλίζει το παιδί στον ΕΔΟΕΑΠ και του διαζευκτηρίου.

Για όσα παιδιά παρακολουθήσουν πρόγραμμα τριών εβδομάδων με διανυκτέρευση 21 ημερολογιακών ημερών, ο ΕΔΟΕΑΠ θα χορηγήσει το ποσό των 600,00 € για κάθε παιδί, ενώ για ημερήσιο πρόγραμμα 15 εργάσιμων ημερών το ποσό των 300,00 € αντίστοιχα για κάθε παιδί.

Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr στην οποία θα αναγράφουν τον ΑΜΚΑ του παιδιού για το οποίο αιτούνται του επιδόματος και θα επισυνάπτουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 και των δυο γονέων.

Μετά τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έγκριση του αιτήματος.

Οι δικαιούχοι της παροχής του ΕΔΟΕΑΠ, έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Να καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη κατασκήνωσης και αφού αποστείλουν την εξοφλητική πρωτότυπη απόδειξη στον ΕΔΟΕΑΠ και βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος, να λάβουν το δικαιούμενο ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό

2. Να επιλέξουν μια από τις κατασκηνώσεις οι οποίες δέχονται εγγυητικές επιστολές του ΕΔΟΕΑΠ, την οποία θα δηλώνουν στην αίτησή τους. Δυο ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος, θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγυητική επιστολή, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην κατασκήνωση της επιλογής τους, αντί χρημάτων

Διευκρινίζεται ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διανύει η χώρα μας, δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί οι κατασκηνώσεις οι οποίες θα δεχτούν τις εγγυητικές επιστολές του ΕΔΟΕΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από την ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.edoeap.gr/camps/.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ