Νέα και ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΔΟΕΑΠ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας και στην προσπάθεια του Οργανισμού μας να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και για διάστημα 2 μηνών, όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΔΟΕΑΠ πάροχοι υγείας θα πρέπει να στέλνουν τα τιμολόγιά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση typ@edoeap.gr και εν συνεχεία ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σισίνη 18 & Ηριδανού , 11528 ΑΘΗΝΑ με την ένδειξη  ΤΥΠ,  όλα τα πρωτότυπα παραστατικά πληρωμής που απαιτούνται σύμφωνα με τη σύμβασή τους.

Με την παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ΕΔΟΕΑΠ θα φροντίζει για την άμεση εξόφληση του 80% της αξίας του, ενώ με την ταχυδρομική παραλαβή των παραστατικών και την εκκαθάρισή τους σε δεύτερο χρόνο, θα εξοφλείται και το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου.

Πρωτόκολλο θα δίνεται με την παραλαβή των πρωτότυπων παραστατικών, το οποίο μπορεί να αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που θα δηλώσει κάθε πάροχος μαζί με την αποστολή των παραστατικών.

Είναι κατανοητό σε όλους μας, ότι η πρωτόγνωρη για τη χώρα μας κατάσταση που βιώνουμε, απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς και σε αυτούς προσδοκά να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο ο Οργανισμός μας, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία, τη συνεχή τη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση τόσο των ασφαλισμένων του, όσο και των συνεργατών του.