Ιατροί Συμβεβλημένοι - Κατ'οίκον επισκέψεις

Θεσσαλονίκη

Συμβεβλημένοι ιατροί Θεσσαλονίκης για εξέταση στο ιατρείο τους 

(Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)