ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 F.: 2310 251945

Ιατροί ΕΔΟΕΑΠ που δέχονται στα Ιδ. Ιατρεία τους

Ιατροί ΕΔΟΕΑΠ που δέχονται στα Ιδιωτικά Ιατρεία τους

(Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)