Ιατροί Συμβεβλημένοι - Κατ'οίκον επισκέψεις

Περιφέρεια

Συμβεβλημένοι ιατροί Περιφέρειας για εξέταση στο ιατρείο τους ή κατ’οίκον

(Προσοχή: Πάντοτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον ιατρό)