ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΛΑΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 12/5/2020

Αθήνα 12/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΛΑΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 12/5/2020

Σε συνέχεια της από 12/5/2020 ανακοίνωσης του Οργανισμού, σχετικά με τις οδηγίες για τη σωστή υποβολή της περιόδου 3/2020 για τις ασφαλιστικές εισφορές, σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλαν την περίοδο 3/2020 για τις ασφαλιστικές εισφορές (εφαρμογή ΑΚΑ-ΑΚΕ) πριν την 12/5/2020 και έχουν λάθη υποβολής σε σχέση με τις οδηγίες της παραπάνω ανακοίνωσης, μπορούν να αιτηθούν την διόρθωση αυτής με γραπτό αίτημα τους έως 19/6/2020, το οποίο θα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@edoeap.gr. Η αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού θα τους ενημερώσει για την διαδικασία διόρθωσης της περιόδου αυτής.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264339

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ