ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

Κατασκηνωτικό επίδομα 2020: 420 ευρώ για 15 διανυκτερεύσεις, Οδηγίες και προϋποθέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατασκηνωτικό επίδομα 2020:

420 ευρώ για 15 διανυκτερεύσεις

Οδηγίες και προϋποθέσεις

 

Στα 420 ευρώ για 15 διανυκτερεύσεις ανά παιδί διαμορφώνεται από τον ΕΔΟΕΑΠ το κατασκηνωτικό επίδομα για το 2020, με κατ’ αναλογίαν αποζημίωση για λιγότερες ημέρες.

Ο Οργανισμός έλαβε τη σχετική απόφαση, μετά και τις εξελίξεις που επήλθαν λόγω  Covid-19.

Το επίδομα αφορά σε παιδιά-έμμεσα ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ, τα οποία έχουν γεννηθεί στο διάστημα από 1/1/2005 έως 31/5/2014 και προϋπόθεση για την καταβολή του είναι η μη λήψη της παροχής από τον ΟΑΕΔ.(είτε λόγω εισοδήματος είτε λόγω απόρριψης, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες των μη δικαιούχων ή και αποκλεισμένων του ΟΑΕΔ).

Για να χορηγηθεί το επίδομα από τον ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2019 (αθροιστικά και οι δυο γονείς) να μην είναι μεγαλύτερο των 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Οικογενειακή κατάσταση Ανώτατο ετήσιο εισόδημα των δυο γονέων
Δικαιούχος με 1 παιδί < 35.000,00 €
Δικαιούχος με 2 παιδιά < 42.000,00 €
Δικαιούχος με 3 παιδιά < 49.000,00 €

Σε περιπτώσεις διαζευγμένων ασφαλισμένων με αδυναμία προσκόμισης εκκαθαριστικών και των δυο γονέων, το επίδομα θα χορηγείται με την προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος του γονέα που ασφαλίζει το παιδί στον ΕΔΟΕΑΠ και του διαζευκτηρίου.

Για τη χορήγηση του επιδόματος, οι ασφαλισμένοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@edoeap.gr, δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ του παιδιού και να επισυνάπτουν το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2019 και των δυο γονέων.

Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έγκριση του αιτήματος, κατόπιν ελέγχου του Τομέα Υγείας και Περίθαλψης.

Οι δικαιούχοι μπορούν:

  1. Να καταβάλουν εξ ιδίων τη δαπάνη κατασκήνωσης και να λάβουν το δικαιούμενο ποσό με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αφού προηγουμένως; αποστείλουν την εξοφλητική πρωτότυπη απόδειξη στον ΕΔΟΕΑΠ και βεβαίωση της κατασκήνωσης για τις ημέρες παρακολούθησης του προγράμματος
  2. Να επιλέξουν μία από τις κατασκηνώσεις που δέχονται εγγυητικές επιστολές του ΕΔΟΕΑΠ https://www.edoeap.gr/camps/, την οποία θα δηλώνουν στην αίτησή τους. Δυο ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος, θα λάβουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγυητική επιστολή, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην κατασκήνωση της επιλογής τους, αντί χρημάτων.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ