ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) προκειμένου να αντιμετωπίσει  τις ανάγκες του, προτίθεται να συνάψει τρίμηνη σύμβαση για μία θέση, στην υπηρεσία καθαριότητας στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:

  • Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης χρόνου.

 

  • Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια.

 

  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα συνεκτιμηθεί.

Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 12 Ιουνίου 2020, με τους ακόλουθους τρόπους αποστολής:

1) ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση info@edoeap.gr και

2) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  ή αποστολή με courier  στη διεύθυνση Σισίνη 18 & Ηριδανού  ΤΚ 11528 Αθήνα.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης επιστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

 

Πληροφορίες στα τηλ.:2107264396 κα Αντύπα,2107264368 κα Μπαμπαλιούτα   

 

TO Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ