ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η περίθαλψη των συζύγων/συμβίων ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ λήγει στις 30/9/2020, ενώ των ενηλίκων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών ή έως 26 σε περίπτωση που σπουδάζουν) στις 31/12/2020. Για αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εγκαίρως να ανανεώσουν την ασφάλιση των προστατευόμενων μελών τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών πραγματοποιείται οnline μέσω της εφαρμογής που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του ΕΔΟΕΑΠ (edoeap.gr), παρέχοντας στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα να μεταβαίνει στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός, ώστε να συμπληρώσει ή να διορθώσει  τα  στοιχεία των εμμέσων μελών, καθώς επίσης και να «ανεβάσει» όλα τα δικαιολογητικά,  που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους.

Για τη  διευκόλυνση των ασφαλισμένων, διατίθενται φόρμες υπεύθυνων δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις στην οnline εφαρμογή, οι οποίες αφού συμπληρωθούν, θα πρέπει να αποθηκευτούν και ακολούθως να επισυναφθούν.

Η ασφάλιση των έμμεσων μελών θα ανανεώνεται μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας. Εάν κατά τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας μέσω ΗΔΙΚΑ  διαπιστωθεί ότι υπάρχει δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα, η ασφάλιση δεν θα ανανεώνεται.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αίτημα συνέχισης ασφάλισης του έμμεσου μέλους θα παραμένει σε εκκρεμότητα και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορούν να επικοινωνούν με τον Τομέα Ασφάλισης και Επικοινωνίας ή το Γραφείο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων τηλ. 210 7264700 επιλογή 2.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ