ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2020 & ΑΚΑ 7/2020 ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Αθήνα 31/8/2020

                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2020 & ΑΚΑ 7/2020 ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (αφορά μόνο τους εργαζόμενους τους που έχουν ενταχθεί τους  μήνες Ιούνιο  & Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ)

 

Σας ενημερώνουμε για την παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Κατάστασης Αποδοχών (Α.Κ.Α.) μισθολογικών περιόδων  Ιουνίου 2020 & Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2020 & Ιουλίου 2020 έως την 18/09/2020 μόνο για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τους  μήνες Ιούνιο  & Ιούλιο 2020  στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Οι υποβολές θα γίνουν με συμπληρωματική (04) ΑΚΑ σύμφωνα με νεότερες οδηγίες που θα ακολουθήσουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

2107264339 και 2107264371

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανακοίνωση  αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές μηνών Ιουνίου &  Ιουλίου 2020 εργαζόμενων που έχουν ενταχθεί τους μήνες αυτούς στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

                               ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ