ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ  ΕΔΟΕΑΠ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εξαιρετικές περιστάσεις που προκύπτουν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τις υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών Αρχών και τα ισχύοντα σήμερα έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στην Περιφέρεια Αττικής, αποφάσισε την αναβολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. λόγω της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησής της για τους παραπάνω λόγους οι οποίοι δημιουργούν ανυπέρβλητο κώλυμα ανωτέρας βίας και δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της Γ.Σ. με φυσική παρουσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. θα παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας και τις οδηγίες/ αποφάσεις των κρατικών οργάνων και θα επανεξετάσει τις δυνατότητες πραγματοποίησης της Γ.Σ. ανάλογα με την πορεία τους, διερευνώντας ταυτόχρονα τις τεχνολογικές δυνατότητες πραγματοποίησης της Γ.Σ. με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και χωρίς τη φυσική παρουσία του κάθε συμμετέχοντα στον τόπο διεξαγωγής της (τηλεδιάσκεψη).

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ