ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Εισιτήρια νοσηλείας: Αναλυτικές οδηγίες

 

Για την έκδοση εισιτηρίων νοσηλείας σε νοσοκομείο, οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού (γραμματεία Αρχιάτρου, τηλ.: 2107264807, 210-7264818, 08:00 έως 16:00, email: eisitiria@edoeap.gr).  Επίσης, η γραμματεία Αρχιάτρου παρέχει οδηγίες και για τις χρόνιες θεραπείες για τις οποίες απαιτείται ημερήσια νοσηλεία.

Για τις προγραμματισμένες εισαγωγές σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια, συμβεβλημένα ή μη, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού (υπεύθυνος για το χειρουργείο ή τη νοσηλεία)
  2. Πρόσφατες εργαστηριακές-απεικονιστικές εξετάσεις που άπτονται του λόγου εισαγωγής (αξονική/μαγνητική τομογραφία, υπερηχογράφημα, αιματολογικές κ.τ.λ.)
  3. Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, αριθμός μητρώου ΕΔΟΕΑΠ, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εισαγωγής. Ο ΕΔΟΕΑΠ έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εξέταση του ασφαλισμένου από ιατρό ειδικότητας εντός Οργανισμού.

Για τις επείγουσες εισαγωγές σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια μη συμβεβλημένα, απαιτείται η αποστολή της βεβαίωσης εισαγωγής στο νοσοκομείο εντός δέκα ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία εισαγωγής. Στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο ασθενούς, η ημερομηνία εισαγωγής, το ονοματεπώνυμο του θεράποντος ιατρού, η αιτία εισαγωγής και η διάγνωση (εάν δεν αναγράφονται στη βεβαίωση, θα πρέπει να αποσταλεί βεβαίωση του θεράποντος ιατρού). Εάν ο ασθενής έχει εξέλθει από το νοσοκομείο πρέπει να αποσταλεί το Ιατρικό Εξιτήριο.

Για τις περιπτώσεις τοκετού πρέπει να αποσταλούν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής:

  1. Βεβαίωση του μαιευτήρος στην οποία θα αναγράφεται εάν ήταν φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική. Για την καισαρική πρέπει στη βεβαίωση να αναγράφεται από το μαιευτήρα και η αιτιολογία
  2. Βεβαίωση εισαγωγής με τα αντίστοιχα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ασθενούς, ημερομηνία εισαγωγής).