ΑΘΗΝΑ: Σισίνη 18 & Ηριδανού Τ.Κ. 115 28 | Τ.: 210 7264700 F.: 210 7293631 (κεντρικό κτήριο), Ορμινίου 38 Τ.Κ. 115 28

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 43 Τ.Κ. 546 23 | Τ.: 2310 278271 (κεντρικό κτήριο), Βασ. Ηρακλείου 40 Τ.Κ. 546 23 (φυσικοθεραπευτήριο) Τ: 2310 278249

ΧΡΗΣΗ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα 13/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, καθώς από 6/11/2020 και εντεύθεν ο e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί τριψήφιους τύπους αποδοχών στις υποβολές των ΑΠΔ για την υποβολή περιόδου 10/2020 και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων, ο ΕΔΟΕΑΠ, για τις ίδιες με παραπάνω μισθολογικές περιόδους, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους διψήφιους τύπους αποδοχών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Ο Οργανισμός θα χρησιμοποιήσει και αυτός τους ίδιους τριψήφιους τύπους αποδοχών με τον e-ΕΦΚΑ αλλά από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και εντεύθεν για την υποβολή περιόδου 11/2020 και προηγουμένων μισθολογικών περιόδων, λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του. Μόλις η σχετική εφαρμογή υλοποιηθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264318.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ