Νέα και ανακοινώσεις

ΧΡΗΣΗ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

Αθήνα 13/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΔΙΨΗΦΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2020 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, καθώς από 6/11/2020 και εντεύθεν ο e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιεί τριψήφιους τύπους αποδοχών στις υποβολές των ΑΠΔ για την υποβολή περιόδου 10/2020 και προγενέστερων μισθολογικών περιόδων, ο ΕΔΟΕΑΠ, για τις ίδιες με παραπάνω μισθολογικές περιόδους, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους διψήφιους τύπους αποδοχών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Ο Οργανισμός θα χρησιμοποιήσει και αυτός τους ίδιους τριψήφιους τύπους αποδοχών με τον e-ΕΦΚΑ αλλά από τις αρχές Δεκεμβρίου 2020 και εντεύθεν για την υποβολή περιόδου 11/2020 και προηγουμένων μισθολογικών περιόδων, λόγω των αναγκαίων εργασιών προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων του. Μόλις η σχετική εφαρμογή υλοποιηθεί, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264371 και 2107264318.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ